Dikt via Per Beronius, 9 november

Per Beronius

Tema: Hemlängtans klarspråk

Ett oskrivet blad i väntan
Utan att veta på vad, utan att veta
Vad som bortom hemligheten sig döljer

Den som i evärdliga tider
För mänskligheten varit synligt dold, en hemlighet predestinerad
Sig själv att avslöja, när människan är mogen att ta den emot

Den som sig gömmer
Bakom de dimmornas mörka ridåer, de som blev till när människan
Revolterade mot sig själv, mot sina systrar och bröder
Mot Gud och evigheten

Orsak och verkan ett oskiljaktigt tvillingpar
Det vi sår skall vi skörda, så sakteliga vänder minnet
Till oss åter, när dimman sig själv löser upp

Samvetet, vårt samlade vetande, aktiveras
Synen återvänder, efter det som hände i en evighetens gången tid
Där vi kollektivt fattade det ödesdigra beslut, som inte kan kallas
Annat, än av biblisk storleksordning

Från evigheten oss separerade, för att klara oss på egen hand
Följdverkningarna av detta vårt ödesdigra beslut
I denna oredans tid på Jorden sig manifesterar
Med tydlighetens alla mått

I denna tumultets era, där inget längre låter sig döljas
Där allt blivit så transparent synligt, så otvetydigt tydlig
Lögnerna genomskådas, orsak och verkan
Ett oskiljaktigt tvillingpar

Omöjligt för konsekvenserna fortsätta att blunda
Den lavin som i en evighetens gången tid sattes i rullning
När vi revolterade mot oss själva, mot våra systrar och bröder
Mot livet självt

Nu är det som det är
Vad mer att göra än löpa hela linan helt och fullt ut
Oredans tid har inget annat att välja, än att komma till sitt slut
Inget alternativ givet

Den Gudomliga ordningen på Jorden
Skall bortom tvivlens alla tvivel återställas till det
Som av Gud i begynnelsen var uttänkt och menat
När människan för första gången
Satte sin fot på Jorden

Moder Gaia, denna underskönt vackra planet
En Universums pärla

Kan det uttryckas tydligare
Vad som bakom dessa klarspråkens ord
Sig döljer

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
————————-
Författare; kemist, forskare, lärare
I sin poesins utgivning med fokus på världsutvecklingen
Nio titlar i bokhandeln, mer att läsa på nätet, sökord
”Ropet från Kosmos”, ”Röster från Andromeda”, Författarnamnet
————————————————————–

Du gillar kanske också...