Dikt via Per Beronius; En Gudagiven treenighet, 14 april, 2018

Ämne: En Gudagiven treenighet
Meddelande:
Kärleken, Skönheten, Sanningen
det oemotståndliga fundament
livet vilar på.
Om vi alla och envar
varenda människa på Jordens rund
detta tagit till oss, insett förstått.
Så det är, och inget mer med det
då vore vår planet, ett Himmelrike i miniatyr.
Kärleken, den som allt
till en enhet fogar samman.
Skönheten, denna mångfärgade blomma
som inom sig bär, regnbågens alla färger
från rött till violett.
Sanningen, den omutliga
den som har sin boning i människans Hjärta.
En trio, att väl ta vara på
i livets varje minsta stund.
Det behövs så lite
av denna Gudagivna trio
för att Jorden skall vara en ljusets planet
som sprider kärlek över hela
den kosmiska rymden.
Alla och envar, ingen nämnd, ingen glömd
har vi vårt eget ansvar, svara an
mot det, som Hjärtat bjuder.
Något att meditera över
i en minnenas lund, i en kärlekens
skönhetens och sanningens stilla stund.
Med detta sagt
några avslutande påminnelsens ord
”älska dina fiender, de är dina lärare”.
*  *  *
Denna dikt, från den eteriska rymden utsänd
i en tid, där från stund till annan, den verbala
stridens stormvindar sveper runt husknuten
så det må vara, det får vi finna oss i,
ett med visshet vi vet, egot, har inget det minsta
Kärleken, Skönheten och Sanningen
att sätta emot.
Detta epos, av Per Beronius satt på pränt.
______________________________________
__________________________________________________
Egot, en del av oss själva, ej sällan, högljutt pockande, och av
rädslan styrt, till varje pris, sin vilja skall ha fram, men egot
känner ej vår väg, den som styrs från en högre nivå, att egot
tämja, tycks ej helt lätt, men när väl vi upptäckt, i omedvetenhet
vi låtit egot oss fånga, i sina garn, ett medvetet val, oss givits
fortsätta, låta egot oss styra, eller välja, en alternativ väg.
Denna dikt hämta ur boken
Röster Från Andromeda
Utgiven 2006
__________________________________________________

Du gillar kanske också...