Platons lära för Sananda via Jacquelyn Fox, 22 maj, 2018

Platons lära för Sananda

via Jacquelyn Fox

22 maj, 2018

 

Platon talar:

”Begränsande uppfattningar om livet, vilka placerar smärtsamma situationer framför kärleken, sker utav iögonfallande anledningar. Kvalitet, meningsfulla uppfattningar gällande Kärlek av Ljuset blir i hög grad ignorerade i livet, till förmån för mindre betydelsefulla uppfattningar om romantisk kärlek. Att ha funderingar gällande Ljuset gör en öppnare för andliga uppfattningar om den kärlek som förekommer i livet. Kvalitativa tankar om att älska såsom Gud älskar, ökar i och med att man har funderingar gällande Ljuset. När man raskt förenar Kärleken av Ljuset med romantisk kärlek, får man en knuff in i ett liv av salighet. Kärleken av Ljuset är en villkorslös kärlek. Vi som befinner oss här inom Ljuset uttrycker kärleken som handlingar av stöd och andlig tillväxt. Endast sådana kärleksfulla gärningar kan undervisa om Guds Kärlek. Här inom Ljuset existerar inga förringande bindningar gällande kärleken, för vi lyfter upp kärleken fritt och utan villkor. Att begrunda över Ljuset öppnar ens sinne för detta slags kärlek och gamla underliggande tankar om begränsad kärlek viker undan när man växer i Ljusets visdom. Förringande uppfattningar gällande kontroll samt av behövande bleknar även de bort i och med att man funderar på kärleken, vilket vi inom Ljuset sysslar med.

Vårt mål inom Ljuset är nu att höja upp Mänskligheten till denna förståelse gällande Kärleken. Romantisk kärlek i livet är blott en illusion. Kärleken av Ljuset är den verkliga kärleken. Romantisk kärlek fäster kärleken till villkor, medan kärleken av Ljuset fritt öppnar upp kärleken. Enkelt uttryckt så höjer kärleken av Ljuset upp, medan den romantiska kärleken begränsar.

Att fundera över Kärleken av Ljuset är att öppna den i livet. För närvarande öppnar människor runtom i världen Ljus-kärlek i livet, i och med att de andligt ställer sig i linje med Gud. Vi inom Ljuset ökar vårt stöd och våra välsignelser för dessa människor. Ett sådant långvarigt höjande av den andliga tillväxten har en positiv inverkan på många andra i livet. Rättsinnade andliga sinnen av Ljuset stöttar helt och hållet denna andliga tillväxt i livet, men vissa i andevärlden gör det inte. Dessa oupplysta själar önskar begränsa Mänsklighetens tillväxt av Ljus. De förespråkar uppfattningar gällande passion och lust som varande mer kärleksfulla än vänlighet och villkorslöst stöttande. Sinnen av Kvalitets-Ljus erbjuder stöttning i livet för dem som lever villkorslöst. Själar av begränsad kärlek erbjuder förespråkandet för villkorligt stöd och lyfter fram idéer om hänförd lust samt pengar. Ifall man har tillit till sådana själars råd, så leder det vanligen till förpliktelser och sedan erbjuder de ett minimalt stöd. När man ställer sig i linje med kärleksfull andlig vägledning höjs man upp i livet, men ifall man ställer sig i linje med själar av begränsad kärlek blir man förringad. Vänligen uppmärksamma att sölande själar med onda avsikter inte är desamma som oupplysta guider. Bäggedera kan begränsa er, men oupplysta guider gör det inte med avsikt. Det är helt enkelt så att de fortfarande håller fast vid uppfattningar gällande kärlek som liknar dem som de kan ha haft under sin livstid. De har ännu inte släppt taget om dessa begränsade uppfattningar gällande kärlek och omfamnat de högre uppfattningarna i Guds Kärlek. Guider på denna nivå kan erbjuda er goda råd, eller så kan de erbjuda er bristfälliga råd baserade på sina begränsade uppfattningar gällande kärlek. De kanske är uppmuntrande för er och trevliga att överlägga med, men ni bör utöva urskiljning när ni begrundar deras råd.

Att avgöra vilken slags kärlek en andlig guide erbjuder, är betydelsefullt för ert välbefinnande i livet. Att välja vägledning från själar som innehar begränsade uppfattningar gällande kärlek, gör att man tonar in sig på deras frekvens, inte med Guds. Att ställa sig i linje med dem framhäver förringande situationer i livet. Då öppnar sig natt-ljuset i livet och man känner sig hopplös och vilse. I och med att man ställer sig i linje med gamla, upplysta andliga guider som lyfter upp Guds kärlek, inbjuds man till ordning och healing i sitt liv. När ni bestämmer vilken typ av andliga guider ni ställer er i linje med, så planerar ni för framgång i stället för svåra belägenheter. För att göra detta, ställ dessa frågor gällande era guider:

  1. Ställer de sig i linje med att tala om långvariga, kvardröjande livsbekymmer? Vilket innebär: Funderar de över andefattiga livsangelägenheter såsom romanser och flörter? Medan dessa frågor är tilltalande för dem som lever, så bidrar de inte till er andliga tillväxt, så upplysta guider funderar inte över dessa.
  2. Ljusöster lyfter upp er, de begränsar er inte. Hur känner ni er när ni överlägger tillsammans med dem? Röster av natt-ljus sänder budskap som begränsar en i Ljus och välbefinnande, medan en minimal mängd svåra belägenheter kommer utav att man överlägger tillsammans med upplysta röster.
  3. Målet för upplysta guider är att enbart främja en snabb andlig tillväxt för er. Något annorlunda är ’ett sponsorskap’. Ett sponsorskap är den process genom vilken era guider hjälper er i livet. När ni når denna nivå av vägledning, blir även välbefinnandet i ert liv målet för era guider.
  4. lyfter tanken om att min definition på ett sponsorskap är förvirrande. Hon tar fram en bra poäng. Vad man kan förvänta sig av dessa två nivåer av vägledning är något annorlunda. I vägledningens inledande stadier, är det mycket viktigt för processen för er andliga tillväxt att släppa taget om att fundera över livsbekymmer. När ni väl har visat för oss att ni har vuxit bortom dessa begränsande funderingar, kommer er vägledning att skifta till nivån för ett ’sponsorskap’. Sponsorskapet är Ljusets direkta inflytande i ert liv för att främja ert välbefinnande. De flesta funderare uppnår aldrig denna nivå. Endast de som väljer att ställa sig i linje med Gud. Jag ska diskutera sponsorskapet i en annan lektion.
  5. Tomma funderingar lyfter tomma guider. Är era tankar för det mesta frågor som handlar om symboliska livsfrågor? Om så är fallet, så får ni antagligen ta emot symboliska råd.
  6. Ljuset är separerat i nivåer av upplysning. Fråga era guider utifrån vilken nivå de talar. Endast röster från Ljusnivå 5 eller över erbjuder upplyst vägledning. För att besvara J´s outtalade fråga gällande huruvida guider kan vara oärliga i sina svar på denna fråga, svarade jag att de inte kan ljuga, för de är guider. De är inte begränsande, söliga själar. Inte alla guider är upplysta guider, men de står alla i linje med goda avsikter och kommer inte att ljuga för er. De råd ni får ta emot från oupplysta guider, fastän de har goda avsikter, kanske inte är råd av hög kvalitet.

 

Ett rörligt Ljus, tillsammans med eftertänksamma sinnen i livet, arbetar för att lyfta Mänskligheten, men att harmonisera sig med riktiga lärare av Ljuset är nödvändigt. Vilket är varför jag har spenderat två lektioner i att behandla ämnet. Så många Ljusarbetare har begränsats i sin potential av begränsade läror från Andevärlden. Resultatet blir en symbolisk harmonisering med Gud. Nu behövs det fler studenter av livet, så vi inom Ljuset lyfter fram dessa lärdomar för att bemäktiga er i ert funderande. Alla frågor kan riktas till mig genom J. Jag önskar er allt Ljus och all Kärlek i era grubblerier.”

 

Kanaliserat av Jacquelyn Fox (J).

www.Intuit444.com

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...