Dikt via Per Beronius; Återresan till oss själva, 16 juni, 2017

Ämne: Återresan till oss själva
Änglars sång, den som lyfter människan
till Himmelska höjder, låter oss av det osynliga
beröras och beröra.
Musiken, den som på ett ögonblick
helar och läker trasiga sinnen.
Den som får oss att lämna våra egon därhän
lämna oss själva i det tomrum, där vi från tid till annan
på Jorden vandrar.
Musiken, en livlina, en förbindelselänk
mellan jaget och Himmelriket.
Änglars sång
den som får tiden den illusoriska att försvinna.
Musiken låter oss hitta tillbaka till oss själva
vårt borttappade sanna jag, när vardagen
fått oss att förirra i den torra öknen, den
där den illusoriska tiden är.
Musiken, en omistlig del av vårt eget själv
Hur överleva självet förutan.
Några tankar födda och satta på pränt
efter en tystnadens dag.
Så tyst att man kan höra
när en knappnål genom lufthavet faller.
Musiken kom åter, vände tillbaka
som den räddande Ängel den är, i en
kvällningens anonyma stund.
Fyllde ut det tomrummets tomrum
som varit under dagen.
Moder/Fader Gud
visste vad Hon/Han gjorde i det ögonblick
där musiken föddes, såg dagens ljus.
Med sina Änglarnas
omistliga, helande, och läkande sång.
*  *  *
Från den eteriska världen mottaget av Per Beronius
———————————————————————-

Du gillar kanske också...