Dikt via Per Beronius, Den långa nattens färd mot dag, 18 juli, 2017

Den långa nattens färd mot dag
Ett nytt kapitel i livets bok, i väntan att bli satt på pränt
det som varit har varit, för att aldrig komma åter.
Människan spår, men det är Guds ande som rår
den, som varje människa inom sig bär, sovande
slumrande, eller i dessa de yttersta dagar
till full medvetenhet uppvaknad.
Historien har gjort sitt, det som varit har varit
för att aldrig komma till Jorden åter.
Prövningarnas tid
den som tagit sin väl tilltagna tribut
är en gång och för alla förbi.
Nu går hela mänskligheten, som det ett den är
hand i hand, i Tusenårsriket in.
En epok är över, en ny i väntan
att människosläktet i sin helhet skall träda in.
Den prövande resan varit evighetslång
mycket vi lärde, under denna dagsutflykt
i illusionens revir.
Insett, att allt inte är
vad det på ytan synes vara.
Nästa kapitel i mänsklighetens bok
i väntan att bli satt på pränt.
Men ändå, innan vi sätter igång på nytt
borde vi kunna unna oss en liten fest.
Där vi alla och envar, hela mänskligheten
möts i en gemenskapens glädjefyllda stund
efter väl förrättat värv.
Nästa kapitlet i livets bok
i tålmodigt väntan, att bli satt på pränt
Hjärtevärmen värmer.
*  *  *
Av Per Beronius, från den eteriska världen mottaget
———————————————————————–

Du gillar kanske också...