Sananda via John Smallman, Juli 13:e, 2017

Sananda via John Smallman, Juli 13:e, 2017

Vad ni ser och identifierar er som er själva är bara en liten del av de oändliga ni verkligen är.

 

Livet är för att levas och att göra vad ni behöver genom er mänskliga kompetens och förmågor, de är olika för var en av er och det är en del av ert mänskliga liv och lärdomsupplevelser. Med vissa personer känner ni väldig harmoni – ”på samma sida” – medan med andra är det ingen poäng med utbyten av meningsfulla idéer. Även med de ni känner ni har mest harmoni med kommer det fortfarande vara oense och förvirring. Dock är dessa inte konflikt situationer om inte ni väljer att göra konflikter utav dem.

Ni tenderar att göra det när ni är i rädsla, rädsla om brister eller att man inte duger, ni ser det i er själva och ni dömer det negativt och ibland väldigt hårt. Som jag ofta har sagt till er, att vara människa kan vara väldigt oroande och störande. Ni valde att uppleva separation från källan och genom att göra så fick ni starka begränsningar på er själva som kan vara extremt frustrerande när kommunikation mellan er och andra faller samman utav missförstånd och missbedömningar. Djupt inom er själva vet ni att det här är inte så saker och ting ska vara, ni har inre men gömda minnen av kunskapen av allt ni någonsin velat veta och att vara utan det och separerad från det är intensivt irriterande och skrämmande därför att konsekvensen ni ser i er själva som rädsla och inkompetens, ser andra också och dömer och stöter tillbaka er på grund av det.

Ni behöver påminna er själva att ni är och kommer alltid att vara ett oändligt kärt barn av Gud, perfekt i varje sätt därför att vad Gud skapar kan bara vara perfekt. Vad ni ser och identifierar er som er ”själva” är bara en liten del av de oändliga ni verkligen är. Er mänskliga kropp är bara en liten behållare som ni fyllde med väldigt små delar och aspekter av er själva så ni kan uppleva separation, ensamhet, övergivenhet. Genom att göra så valde ni att begränsa er kunskap av vem ni verkligen är i verklighet. Men ni var skapade perfekt, i lycka, och även fast den här kunskapen är gömd från er i mänskligform, har ni alla en djup längtan att återgå till enighet(oneness) med källan, ert eviga och naturliga tillstånd.

Den splittrade del av er själva gjorde ert ego för att hjälpa er överleva i de fysiska världarna, och ni gav det fri makt att använda er kropp och alla dess kompetenser och förmågor – fysisk, mental och känslomässigt – och det har den gjort. Det verkar som ni har givit er kraft bort till den, speciellt när era känslor springer lösa i rädsla, panik eller ilska. Dock, detta är verkligen inte som det är. Ni kan överskrida det när som helst ni väljer att göra så genom att ta ett steg tillbaka från situationen, pausa och observera det. Känslan kommer inte försvinna direkt men ni kommer förstå att ni inte behöver agera utifrån den, ni har ett val. Ofta väljer ni att agera utifrån det – ofta orationellt – i stunden därför att det verkar som det kommer törsta ett intensivt behov. Det behovet är behovet att bli sedd, igenkänd , hedrad, accepterad och ÄLSKAD.

Så klart vill ni vara älskad därför att kärlek är er natur. Känna sig oälskad är otroligt smärtsamt, och det är känslan eller sensationen som separation ger i överflöd. Det flesta av er letar efter kärlek i relationer – föräldrar, syskon, vänner, jobbkamrater, vänner i sport, och livspartners – men för att någon av dessa ska funka måste ni först hitta Kärleken som innebor evigt inom er. Ni är Kärlek, och även fast ni kan hitta tillfällig tröst i mänskliga förhållanden, ni kommer bara finna långsiktig tröst, bekvämlighet och vara nöjd i mänskliga relationer när ni har upptäckt det oändliga överflöd av Kärlek som finns inom er.

För de flesta människor växa upp är en tid när man upplever mycket negativ dömande och icke-acceptans. Människor behöver bli rörda kärleksfullt ofta från stunden av fysisk födsel, och när man växer och utvecklas, avslöjas eller upptäcks kärleken inneboende inom en själv, men den är oftast gömd innan ett kärleksfullt uppväckande genom nära och kära. När detta inte inträffar lär man sig att tuffa till sig, låtsas för en själv och andra att man inte har några behov, eller så väljer man att bli ett sårat och behövande offer – faktiskt så brukar båda delarna bytas ut beroende på situationer man finner sig i.

Tillsluts, så får allihopa ett uppvaknande för att påminna dem till faktumet att man är spirituella väsen. Den materiella världen en människa lever kommer aldrig vara tillfredsställande. Oavsett hur mycket ”saker” man samlar på sig, om det är materiella saker – leksaker, hus, bilar, konst, minnen som berör en – eller känslomässigt – beundran, smicker, respekt, hedrande – i slutändan är det aldrig nog!

Kärlek(för att säkerställa er så ser det bara ut som att ni saknar det) som ni konsekvent upplevt som människor är det otroligt smärtsamt och hemskt. Ni byggde illusionen för att uppleva detta, men ni hade ingen aning om hur smärtsamt det kunde och skulle vara. Uppvaknandet som ni får, även fast det är olika för varje av er, kommer vara den smärtsamma medvetenheten att livet som människa aldrig kommer vara nog.

Den kärlek ni alla söker finns permanent inom er, sluta sök, gå inom er, var stilla och tillåt det omfamna er. Det kommer absolut göra det om ni tillåter det att göra så. De flesta av er har stora svårigheter att stilla sinnet tillräckligt för att bli medveten om Kärleken inom därför att era egos är högröstad i sina ansträngningar att få er att fokusera fullt på det fysiska omgivningen som illusionen stöds av. Tålamod är nödvändigt, men er moderna ålder handlar allting om att rusa, med så mycket att göra på så lite tid. I sanning så behövs väldigt lite att göras i rusning.

Att meditera, överväga, slappna av eller koppla av är att släppa lös behovet av att rusa och genom att göra det upptäcka att ni har nog med tid för allting som behövs göras för säkerställa ert friska överlevnad som en människa. Det är rusningen och närvarande ångest som gör att ni blir sjuka – fysiskt, mentalt, eller känslomässigt – och så klart ska ni aldrig döma eller skylla på er själva för sjukdomar. De är bara mer intensiva uppvaknanden som övertygar er att gå inom där ni har allting ni behöver för att finna frid, tillfredsställande och lycka – Kärlek!

När ni finner Kärleken inom, skiner det ut så starkt från er och drar andra till er. Kärlek är oemotståndligt men ofta misstar ni temporärt mänskliga upplevelser för Kärlek, och när dem försvinner kan de göra er stor smärta och lidande. Gå inom, Var stilla, och tillåt Kärlek att omfamna er som det säkerligen kommer att göra. Sen kommer frid omge er och ni kommer att upptäcka att ni har styrkan och ihärdigheten att tillåta er själva vara Kärleken som ni har sökt efter. När det händer kommer era rädslor och ångest bli mycket mindre begärande och inkräktande, ni kommer hantera problemen mycket lättare som det mänskliga livet ger er, och då kommer ni finna att de rädslor och ångest frigjorts till Kärlek som guidar er varje stund.

Er Kärleksfulla broder, Jesus.

Översättare: Jonas

 

Du gillar kanske också...