Dikt via Per Beronius; Den odelbara helheten, 20 februari, 2018

Ämne: Den odelbara helheten
Meddelande:
Omgivna av frågetecken
i sina mångfaldens olika storlekar
färger, former och vibrationer, står vi
vid ett livets vägskäl, med mångfaldens
obesvarade frågor.
När en Ängel, så kärleksfullt viskar i mitt öra
av Moder/Fader Gud, den fria viljan är dig är given
det är alltid du själv, som väljer din livets väg
valet ditt eget, och så det är menat.
Du är inte en robot
av satansverserna utifrån styrd
ditt Hjärta vet, vad som är bäst för helheten
och för dig själv.
Här en liten illustration
betrakta, med ditt sinne i balans
molnens färd över himlens valv.
Och svaret på din fråga
där du vid vägskälet står, höger, vänster
rakt fram, eller något där mitt emellan
skall bliva dig givet.
Ett med visshet du vet
allt är en helhet, inget i världsrymden
från något annat separerat.
Om än det så kan förefalla
för det begränsade mänskliga sinnet.
Allt i Universums oändliga rymd, en helhet
ingen och inget från någon annan
eller något annat avskild.
Och så det av Gud är menat
tvivla inte, förtvivla inte, om är satans företrädare
i sina förklädnader, gör vad de kan
för att ditt sanningens ljus släcka ut.
Minns
om än det i sinne, kropp och själ
kan göra ont, när satans företrädare i sina
skenhelighetens skepnader
knackar på porten.
Med löften om guld och gröna skogar
illvilligt tränger sig på, med avsikt
dig själv förgöra, med förintelsen
detta helvete, i färskt minne.
Livet inte enkelt
för den kvinna eller man
som medvetet arbetar för ljusets hegemoni
på Jorden.
*  *  *
Denna dikt, från den Gudagivna världen kommen
av Per Beronius satt på pränt.
________________________________________
____________________________________________________________
Är vi maskrosfrön, som i luften helt planlöst svävar, är vi av slumpen styrda
tillfälliga mellanspel, som efter ett andetag, helt spårlöst, för evigt försvinner
eller, är det kanske så, att maskrosfröet landar, på sin förutbestämda plats
att det, som ett tillfälligt mellanspel, vi betraktar, för evigt, skall bestå
att slumpen, en högre avsikt, ej kan så emot.
Denna dikt hämtad ur boken
Strandlinjens Magi
Utgiven 2007
_____________________________________________________________

Du gillar kanske också...