Brenda’s Blog via Brenda Hoffman, 16 februari, 2018

Nära och kära!

Känner du ett behov av att röra dig snabbare än vad din fysiska kropp kan klara av? Vill du att dina drömmar ska slå in NU?

Sanningen är den att din kropp sannolikt kommer att anpassa sig till de energier, du införlivat i din varelse under den nyligen inträffade fullmåneförmörkelsen. Även om din fysiska varelse är starkare än vad den var för några veckor sedan, är den förmodligen inte stark nog för att förflytta sig så snabbt, som du önskar.

Det kan liknas vid att vara både mogen och vuxen i en tonårings kropp. Tonåringars beteende tenderar att både efterlikna de vuxnas och barnens sätt att vara. Föräldrarna anser sig behöva hejda de unga i sin iver att efterlikna de vuxna.

Man kan inte säga ett du inte är en ung 5D-vuxen, däremot bör du bättre förstå dig själv och dina färdigheter, innan du rusar in i beslut som bygger på 3D-erfarenheter, istället för 5D-färdigheter.

Även om du har varit i 5D under en tid, bör du testa dina färdigheter. Glöm din osäkerhet, 3D-rädslorna är inte motiverade längre med din nya kompetens.

Du är förvirrad, arg och tror att övergången är ett skämt skapat av någon som vill få dig att tro att du mådde bättre i ditt 3d-liv.

Det är självklart inte sant, men i dina nuvarande tankar och rädslor är det lättare för dig att hävda att 5D är det nya som inte existerar än och att du inte riktigt passar in ännu. Du är inte ett misslyckande, inte mer än att du i din tonårsperiod trodde att ingen någonsin kunde lockas till dig, att det för alltid skulle vara ett romantiskt misslyckande.

Du utvecklas snabbare än vad du eller vi av etrarna trodde var möjligt. Ändå fortsätter du att oroa dig över att du inte räcker till, att du aldrig når till 5D, att dina övergångsförsök misslyckats.

Öva! öva! öva! För du har nått en punkt där hela ditt väsen utvecklats med olika färdigheter och strategier för livet. Men precis som det var sant i puberteten, kan du ännu inte helt tro på att du någonsin kommer att bli snygg eller att bli en mänsklig skönhet som du ser i spegeln. Du märker acne eller något annat fel som du ”vet” garanterar livslångt romantiskt misslyckande.

Så det är vad vi kommit fram till beträffande övertygelserna om dig själv. Vi, av etrarna vet, att allt är bra. Ändå är din 3D-känsla övertygad om att det aldrig kan bli som du drömt om eller som vi profeterat.

Vi rekommenderar starkt att du ställer dina bekymmer åt sidan och njuter av ditt jordeliv. För när du kämpar mot det oundvikliga, minskas din glädje, men dina framsteg stoppas inte.

Din rädsla är förståelig och ganska stark nu. Ingenting eller ingen verkar förändra dessa rädslor för du vill vara något du inte ännu är. Eftersom du inte kan återvända till 3D befinner du dig i ett flerdimensionellt stadium. Även om du vill tro att allt är bra pockar 3D-omgivningen på att du inte kommer att uppfylla dina drömmar. Du vill klandra någon eller något för dina förmodade misslyckanden

Minns du dina tonårskläder? Så är det nu, du behöver ändra ditt liv. Men du är inte tillräckligt mogen för att klara av det själv. Du skriker, gråter och tar onödiga risker för att förklara att du är 5D trots att din yttre värld inte bekräftar läget.

Tillåt dig friheten att vara dig själv även om det betyder att du gråter och skriker. Du kan inte ändra det oundvikliga mer än du kunde vara ett barn närpuberteten började.

Du är ny vare sig du tror det eller ej. Även om det känns obekvämt, kommer denna limbo att vara kortlivad. Du är redan i 5D. Du växer bara i det med alla de färdigheter du hoppas på.

Du är en 5D-skönhet men tror du är en 3D-ankunge.

Det är svårt för dig att erkänna att du utvecklas eftersom dessa obehag kombineras med brist på vetskap vad 5D betyder, för ingen 3D-människa har ännu gjort samma övergång. Naturligtvis hänvisar du genast till historiska figurer som Buddha, Mohammed och Jesus. Det är sant att de gjorde liknande övergångar, men de gjorde det på olika tidpunkter och på olika sätt. På ett sätt försökte de göra det du nu upplever perfekt. De har banat vägen för dig på ett sätt som inte nödvändigtvis är en del av din nuvarande varelse. Deras roll var att samla anhängare för att förmedla ett budskap. Din roll är att visa vad som är möjligt.

Istället för en herde är du mer av en tågkonduktör som låter var och en hitta sin personliga 5D-väg genom att visa dem vägen.

Tillåt dig själv att vara i denna tumultartade tid när du växer in i ditt nya väsen. Det kommer inte att ta år innan du gör det utan dagar då övergången är snabbare än du förstår och tror nu.

Så är det!

Amen.

 

Översättning: Cicily

Du gillar kanske också...