Teamet via Peggy Black, 17 februari, 2018

Teamet

via Peggy Black

17 februari, 2018

Vi erbjuder er här utökat stöd samt tacksamhet, när ni fortsätter navigera igenom de många skiften och förändringar som äger rum på er planet. Ni befinner er mitt uppe i ytterligare en evolutionsuppgradering som äger rum inom ert medvetande.

Denna uppgradering i medvetandet återspeglas ofta i den fysiska kroppen. Uppmärksamma och var vänliga och omtänksamma gällande det som den fysiska kroppen behöver bearbeta för att den ska kunna ge rum för en större mängd medvetet ljus att finnas i ert DNA, såväl som inom varje aspekt och cell.

Var medvetet uppmärksamma på att detta skifte kommer att upplevas annorlunda för varenda individ, samt att det på ett unikt sätt manifesteras i var och ens fysiska upplevelse. Ert medvetande står i färd med att triggas till att utvidga sig till följande nivå, eller uppgradering av era personliga gåvor, förmågor och förståelse.

Bli medvetna om hur den fysiska kroppen reagerar. Vi har observerat att många uttrycker ett motstånd mot detta medvetna utvidgande. Lägg märke till hur ni reagerar på, eller kanhända motsätter er, subtila och tidvis inte så subtila medvetandeskiften. Lägg märke till ifall ni på något sätt ogiltigförklarar ert utvidgade sinnestillstånd och återgår till det som är mest bekvämt, det som är bekant, känt och förmodat.

Din fysiska kropp låter dig samspela med den här dimensionen och så att säga denna verklighet. Du är bekant med tänkesätt och beteendemönster gällande de vibrationer som du i varje stund ställs inför. Du har lärt dig hur du ska hålla dig kvar i medvetandets trygghetszoner.

Den här trygghetszonen är begränsad, ytterst begränsad. Men det är den som du har vant dig vid. Vissa individer inser aldrig att det ens finns en skillnad, eller ens ett annorlunda eller mer utvidgat medvetande tillgängligt. De kvarhåller sin verklighet på ett visst sätt; de sluter sig till andra som vibrerar eller tänker på liknande sätt, vilket stärker deras bestämda, men begränsade uppfattning om hur saker och ting verkligen förhåller sig.

Vad de tror på, vad de uttrycker, vad de känner att stämmer, blir den verklighet som blir manifesterad och därmed upplevd, medan de fortsätter validera sina övertygelser gällande vad som är verkligt. Detta är den begränsade cykel som mänskligheten fortsätter spela upp, om och om och om igen.

Men du är vaken och medveten. Du begriper att din fysiska kropp bara är ett redskap som låter dig spela inom denna täta vibration, detta hologram av frekvenser. Vi förstår att den fysiska kroppen är synnerligen viktig inom detta holo-spel. Det är viktigt att vara medvetet uppmärksam på, samt medveten om att ta hand om och hålla din kropp vid liv.

Du är emellertid en multi-dimensionell bearbetare av värdsligt stoff. Du är en högt kalibrerad bearbetare av den verklighet som du märker att du själv upplever. Kom ihåg att du inte är ett offer i denna verklighet, du är i sanning en stor rollinnehavare. Begränsningar är helt enkelt ett trossystem inom holo-spelet, ett högt uppskattat och förankrat trossystem. Din uppgift är att transformera detta ogiltiga begränsade trossystem.

Vi påminner dig om din storslagenhet. Denna medvetandeuppgradering triggar din uppmärksamhet på alla personliga såväl som globala begränsade övertygelser. Se dig omkring, de begränsade övertygelserna finns manifesterade överallt. Lägg märke till var du håller kvar någon begränsad övertygelse gällande ditt liv, din hälsa, dina relationer, eller din ekonomi.

Det är nu dags att bjuda in och tillåta din personliga uppgradering äga rum. Välkomna alla nya uppfattningar, nya idéer och tankar. Välkomna alla främmande eller nya sensationer eller obekanta känslor som kan komma till dig. Låt dig upptäcka dessa outforskade, oväntade, kanske till och med oförklarliga upplevelser.

Att förbli i ett mottagligt och tacksamt sinnestillstånd kommer med all säkerhet att stötta dig och underlätta för dig i den metamorfos eller transmutation som du går igenom.

Det är också viktigt, för att underlätta denna process, att du ger näring till din kropp genom att äta sunt, ofta vistas i naturen, samt att vila när det behövs. Meditera och använd alla dina hjälpmedel. Var villig att skifta dina mönster och beteenden till sådant som stöttar dig, i och med att du går igenom denna fantastiska pånyttfödelse till ditt fullständigt närvarande gudomliga själv.

Varje morgon när du går upp, kom ihåg att säga: ”Jag är helt förkroppsligad, förankrad till denna verklighet och denna planet; jag är ständigt förenad med den Gudomliga Källan i egenskap av mitt Gudomliga Själv.” Det är din grund och din plattform för personlig kraft. Det kommer att ge dig en otrolig harmonisering. Det är ett enkelt uttalande och en enkel avsikt, men det är en synnerligen värdefull deklaration.

När din fysiska hjärna eller ditt medvetande befinner sig i partnerskap med ditt gudomliga medvetande, så öppnar du upp dörrarna till samtliga möjligheter. Du är balanserad och centrerad i din personliga kraft. Från detta energimässiga partnerskap börjar du med lätthet och säkerhet välkomna kosmiska nerladdningar av ljusmedvetande och hågkomst.

Börja ställa en fråga utifrån denna plats av energimässigt partnerskap: ”Visa mig en ny väg, ge mig en ny vision, visa mig vad jag inte tidigare har sett. Fortsätt höja mig till min följande nivå av medvetande medan jag befinner mig i den här fysiska kroppen.” Bjud in denna process av utvidgande till att få bli upplevd med lätthet och nåd. Lägg märke till alla subtila nya insikter av medvetande när du samspelar med dessa högre frekvenser. Var observant och uppmärksamma förmågan att kunna se eller förnimma energierna på ett nytt sätt.

Vi hyllar dessa otroliga skiften som mänskligheten nu upplever. Ni förankrar denna sanning till den här dimensionen i och med er personliga insikt, ni gör den tillgänglig för andra som är redo att äga sin storslagenhet. Vi ger er ständigt vårt stöd då ni ber om det.

Teamet.

 

©2018 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited.  You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...