Dikt via Per Beronius; Despotismens pajaseri, 19 mars, 2018

Ämne: Despotismens pajaseri
Meddelande:
Ännu en dag
går mot sitt snara slut.
Denna dag unik, inget annat Solvarv
det minsta lik.
Så det blir, med människans
Gudomligt fria vilja given.
Mångfalden, en nödvändighet
för livets fortbestånd, enfalden
hör inte det verkliga livet till.
Om denna styrde och ställde
vore planeten Jorden i dessa dagar
öde och tom.
Det sägs
en svala, gör ingen sommar
och så är det även med människan.
Det måste finnas minst två
för att fortplantningen skall fungera.
Något som i evärdliga tider motarbetats
av de styresmän, som med näbbar och klor
klängt sig fast vid den illusoriska makten.
Som alla vet
finns här otaliga exempel
från syd till nord, från öst till väst
och det där mitt emellan.
Exempel
som i massmedia dansat runt
inte minst i dessa nåderika dagar.
Vad är det som understödjer
ett sådant beteende, om inte rädslan
kärlekens, skönhetens och sanningens motpol.
En tidsfråga blott
innan dessa styresmän
från Jordens jaktmarker abdikerat.
Det behövs inga styresmän
när mänskligheten samfällt lever
som en och densamma, i ljuset
av den bevingade trion, kärleken
skönheten och sanningen.
I dessa nåderika dagar
har despotismen under tusenden
och åter tusenden år, en gång
och för alla överlevt sig själv
gjort sitt.
Återkomsten
av Edens Lustgård till Jorden
omöjlig att förhindra, i denna nåderika tid
där varje människa, till sin fulla medvetenhet
5D och högre, vaknar upp ur sin slummer
den mångtusenåriga Törnrosas sömn.
*  *  *
Denna dikt
av Per Beronius, från den eteriska världen
mottagen, med avsikt att vidarebefordra.
_________________________________
__________________________________________________
Den gåva, som blivit oss given, låter oss vandra vår egen väg
låter oss vandra tillsammans, vilken väg vi än väljer, vandrar vi
ändå, mot ett och samma mål, mot ljuset, mot Det högsta, mot
Det, där ingen åtskillnad längre är, där allt är Ett.
Denna dikt hämtad ur boken
Spårljus, Del 3, Evigheten
Dedicerad ”Till mina Lärare”.
__________________________________________________

Du gillar kanske också...