Dikt via Per Beronius; Det goda mörkret, 14 augusti, 2018

Ämne: Det goda mörkret.
Meddelande:
Från det ena dygnet, till det andra
i denna nådens tid, dagarna allt kortare, nätterna längre.
Det goda mörkret
tar över en del, av ljusets hegemoni.
När den vår, människan kallar höst
från dag till annan tar över, får människan
en lite längre vilans stund, och inte nog med det
en längre eftertankens vilostund, i minnenas lund.
Årstidernas mirakel, där inget i tidens varje ögonblick
är något annat, det minsta likt.
Mångfalden, enfalden tagit över
en nödvändighet, för livets fortbestånd
stillestånd en anomali, som inte hör, det verkliga livet till.
Vågornas toppar och dalar, allt i evig förändring
hur kunde liv finnas till, där den ena dagen
är den andra identiskt lik.
Svaret på denna fråga, ger sig självt
förändring, från den ena dagen till den andra
från ögonblick till ögonblick, en ofrånkomlig nödvändighet
för livets fortbestånd.
*  *  *

Du gillar kanske också...