Maria Magdalena via Natalie Glasson, 3 augusti, 2018

Maria Magdalena 180803

Sanningen om Maria Magdalenas resa uppdaterad

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 3 augusti 2018 – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Natalie: Jag har nu två gånger besökt la Grotte de la Sainte Baume, som är en grotta i södra Frankrike där det sägs att Maria Magdalena tillbringade en stor del av sin tid efter Jesu korsfästelse, återuppståndelse och himlafärd. Grottan ligger på en bergssida, och det är ungefär 45 minuters brant vandring genom underbart, frodigt skogslandskap för att nå denna heliga plats. Innan jag kom fram till grottan började jag kommunicera med Maria Magdalena för att upptäcka syftet med mitt besök och varför jag blivit vägledd till att besöka grottan. Efter mitt andra besök tog jag emot ny och uppdaterad visdom från Maria Magdalena. Jag kände att den behövde delas ännu en gång med vem som än är villig att ta emot den.

Maria Magdalena: Det är en ära att få kontakt med dig, och jag översköljer dig med vibrationerna från den Heliga Gudinnan och gudinnan Isis. Redan när jag var barn bar jag den gyllene ormens symbol. En symbol för initierade i den Heliga Gudinnans och gudinnan Isis läror. Jag var och förblir en översteprästinna i gudinnan Isis orden, tillägnad kraften, magin och kärleken av den Heliga Gudinnans renaste form. Samtidigt som vi ärade och förkroppsligade den kosmiska Gudinnan vårdade vi även balansen mellan den gudomliga maskulina och det gudomliga feminina inom oss. Vi såg denna heliga förening som vår sanning och vår kreativa kraft. Jag, Maria Magdalena, initierades i Magdalenorna, och det främjade min andliga utveckling och formade min förståelse och upplevelse av kristusmedvetandet – en aktiv, helande och kreativ energi i Skaparens universum. Varje fas av min uppväxt tillägnades min förening med Skaparen och upptäckandet av hur jag kunde tjäna genom att följa de vägledande viskningarna inom mig.

Det var min träning som ledde till min förening med Jesus, liksom den även förberedde mig för att fortsätta undervisa de läror vi båda delade, efter hans himlafärd. De läror Jesus delade var födda av kärlek och gavs i kärlek. De representerade föreningen av Skaparens maskulina och feminina energier i harmoni och enhet, uppväckte samma sak inom alla. Hans läror härstammade från den kunskap vi hade erhållit, förstått och upptäckt under vår barndom, och ändå hade Jesus ett sätt att dela energierna och visdomen vi var vana vid i ett nytt ljus, som om han återfödde och utvecklade visdomen så att alla kunde förstå och ta den till sig. Han var i sanning gudomligt inspirerad, han fick alla att nå renare, högre ljusvibrationer. Under den tid när Jesus spred sina läror mottog även jag samma nedladdning av energi och inspiration. Som representant för den gudomliga feminina blev jag ett ankare som jordade den heliga energin ner i Jorden och in i mänsklighetens medvetande.

Det var efter Jesus uppståndelse jag vägleddes till att fortsätta dela till andra de detaljerade läror och läkedomsförfaranden jag emottagit. En av mina främsta uppgifter vid den här tiden var att dela min visdom med gudinnan Isis orden och följare av Magdalena och Kristus, som befann sig längre bort i grannländerna och där bortom. Vi visste att vi hade vänner långt bort som vi ännu inte mött, och att de väntade på att ta emot den energi och visdom Jesus och vårt sällskap hade förankrat. Mitt uppdrag var att bevara lärorna för framtida generationer. De gudomliga direktiven och uppdragen Skaparen gav mig tycktes aldrig ta slut vid den här tiden. Jag skulle utveckla Gudinnans närvaro och påminna många om sammansmältningen av det gudomliga maskulina och feminina inom dem för att ge världen näring. Jag skulle också läka en del skador som drabbade mänskligheten på grund av missförstånd när Jesus lämnade Jorden. Jag skulle distribuera energikoder, mallar och läkedom såväl som fysiska skriftrullar, ting, verktyg och kristaller av andligt värde på särskilda heliga platser runtom i världen. Mitt syfte var att stötta bevarandet och fortlevandet av läkandet och uppvaknandet Jesus påbörjat. Jag gjorde inte det här ensam, eftersom de flesta i vårt heliga sällskap, de som omgav mig och Jesus genom hans uppståndelse, reste med mig; män, kvinnor, barn och till och med några av våra djur. Jesus själv var där ibland i sin energikropp. Han erbjöd oss visdomsord och insikter för att hålla vårt mod uppe.

Jag hade en annan mycket vacker roll, en roll som var dag läkte mitt krossade hjärta efter att kroppsligen ha förlorat Jesus, även om jag förstod sanningen i vad det hela handlade om. Denna roll gav mig mod att beslutsamt utföra de uppdrag som gavs mig av den helige Skaparen. Samtidigt fyllde den mina dagar med glädje, kärlek och skratt. Detta är enligt mig den allra heligaste rollen för en kvinna. Jag gavs gåvan att bli mor. Sar´h var ett verk av den heliga Skaparen för att förkroppsliga mina energier som Maria Magdalena och Jesus heliga vibrationer; hon var verkligen avbilden av vår förening på flera sätt än vad som tycktes möjligt. En helig gåva till Jorden och mig. Hon bar många namn: den gyllene kalken, den heliga graal, graalskatten, den gyllene ormen och manifestationen av det gudomligas förening, för att nämna några. Sar’h hade redan fötts när Jesus genomgick korsfästelsens och återuppståndelsens initieringar. När jag påbörjade mina resor var jag havande med vårt andra barn som skulle födas i Frankrike och döpas till Maya.

Vårt syfte när vi kom till södra Frankrike var att inleda processen med att fördela de många heliga energimässiga och fysiska skriftrullar, verktyg och mallar som placerats i vår ägo. De skulle ges till särskilda människor och gömmas på särskilda platser för att bevaras i säkerhet. Vi hälsades och fick hjälp av medlemmar ut gudinnan Isis tempel och orden tillägnad det gudomliga Feminina. Dessa kvinnor och män med en så djup inre skönhet stöttade vårt uppdrag. De skapade också en fristad där Maya kunde födas in i den heliga Gudinnans ljus. Senare ledde Isis orden oss till en säker plats nära deras tempel. Vår skyddade plats blev en grotta i södra Frankrike, nu känd som la Grotte de la Sainte Baume. Denna skyddade plats behövdes för att säkra tryggheten för Sar´h och Maya, både energimässigt och fysiskt. Vi ville också utbilda dem i våra läror för att de i vuxen ålder skulle föra vidare det vi inlett med Jesus.

Det var nödvändigt för oss att söka skydd från omvärlden eftersom Sar´h var oerhört känslig. Hon ägde och utstrålade ett så rent kristusmedvetande, men som barn kunde hon lätt absorbera energierna som andra sände ut. Om de här energierna hade låga vibrationer blev Sar´h mycket snabbt sjuk. Hon behövde ständigt vara omgiven av ljuset och av sådana som kunde bemästra sina tankar och rensa sina energier. På det sättet kunde hon lära sig att skydda sig själv samtidigt som hon delade med sig av renheten inom sig. Det fanns också sådana som hört talas om Sar´h och Maya och ville sabotera vårt arbete och uppdrag att sprida Skaparens ljus och kärlek.

Natalie: Medan jag vistades i grottan var Maria Magdalenas närvaro mycket stark trots att den här platsen på samma sätt som en kyrka nu övervakats av munkar under många år. Det gudomliga Femininas vibrationer fanns ännu kvar i dess energi. När Maria Magdalena visade sig för mitt tredje öga framför mig, var det Sar´h hon förde fram mot mig. Sar´h tycktes mig vara runt tolv år när Maria Magdalena förde henne till mitt medvetande. Maria Magdalena ville att Sar´h skulle dela några av sina insikter från sitt liv i grottan. Jag hade aldrig tidigare medvetet mött Sar´h, så det var en ny erfarenhet för mig.

Sar´h delade några visioner med mig. Den första var en procession av män, kvinnor och barn klädda i vitt, bärande den gyllene ormens symbol. De gick uppåt genom skogslandskapet mot grottan. Sar´h berättade att de kom för att hälsa på dem i grottan varje dag, och att de bar med sig mat och allt de behövde. Hon sade att hon tyckte om besöken eftersom somliga av de initierade från gudinnan Isis tempel var i hennes egen ålder eller ännu yngre, och det fanns tid att prata och leka med dem innan den dagliga ceremonin som leddes av Maria Magdalena. Hon berättade för mig hur hon älskade att springa genom skogen med sina vänner och sin syster. Precis som hon visste de inte riktigt hur världen utanför såg ut, men de tyckte om att dela med sig av historier från sina inre upplevelser. Sar´h delgav att hon även tyckte om de dagliga ceremonierna som hölls inne i grottan eftersom det gav henne tillfälle att se sin mor arbeta. Kraften, värdigheten och visdomen hon utstrålade. Under den tid de stannade i grottan genomförde Isis orden alla sina ceremonier och initieringar där.

Den andra visionen Sar´h delade med mig var hon själv och Maya när det var natt, med sin mors armar omkring sig inuti grottan medan Maria Magdalena delade sina minnen av Jesus. Hon brukade be sin mor berätta allt hon visste om sin far, från hans födelse till hans uppståndelse. Sar´h sade att hon älskade de här stunderna allra mest, eftersom det ibland under dessa stunder av närhet och delgivning tillsammans med hennes mor och syster hände att hennes far uppenbarade sig i energiform i grottan för att dela lite tid med dem. Sar´b berättade för mig att hon trivdes med livet i grottan eftersom hon hade allt hon behövde, och de förflyttade sig från det fysiska planet till Skaparens universums inre plan mycket lätt. Jag tror att när Marie Magdalena delade med sig av Jesus liv till Sar´h och Maya gjorde hon det för att vägleda sina döttrar genom deras initiering och förbereda dem för deras vuxna liv.

Maria Magdalena: När Sar´h nådde femton års ålder visste jag att det var dags att stötta henne i nästa fas av hennes liv. Jag hade vetat från den stund vi anlände grottan att vi skulle lämna dess trygghet och resa till ett hemligt druidsällskap i England när Sar´h blev gammal nog. Vår destination är nu känd som Glastonbury. Jag visste att hennes syfte var att gifta sig och stanna kvar i druidsällskapet. Eftersom jag visste att ett nytt liv väntade Sar´h var resan till England spännande. Samtidigt krossade den mitt hjärta eftersom jag visste att jag slutligen, när hon kommit till rätta och vi rest runt lite i området, skulle resa tillbaka till Frankrike utan henne.

Det dröjde inte länge innan Sar’h var kär och gifte sig med en själ som var mycket välbekant för henne. En själ hon rest tillsammans med under många livstider. De fick många barn och ett rikt välsignat liv. Sar´h antog rollen som delgivare av de kärleksfulla läror som förts vidare till henne från hennes far och mig. Hennes helande krafter var andlöst vackra. Sar´h tillbringade omkring femtio år i Glastonbury. När hon var sextioåtta reste hon till Skottland där hon levde resten av sitt liv. Hon gick vidare när hon var nästan hundra år gammal.

Jag, Maria Magdalena, fortsatte att ta hand om Maya medan vi var hos druidsällskapet i England tills hon blev vuxen. Maya var en så stark, eldig personlighet. Hon hade förmågan att förmedla de mest avancerade andliga läror på det enklaste sätt, så att de förstods fullständigt och ledde till upplevelser av vackra inre transformationer. Hon hade ett härligt sätt att kommunicera med människor och var nästan helt orädd i sitt sätt att möta livet och uppstigningen. Hon var beslutsam och fortsatte arbetet hennes far hade inlett.

Jag, Maria Magdalena, återvände till södra Frankrike och levde återstoden av mina dagar i gudinnan Isis tempel med den Isis-orden som tagit hand om Sar´h, Maya och mig under många år. Det var inte längre nödvändigt för mig att leva i grottan för att skydda mina döttrar och försäkra mig om deras säkerhet, så jag njöt av min tid omgiven av de vackra själarna i templet. Jag besökte grottan ibland när jag kände att Jesus ville visa sig för mig och dela en stund med mig. Jag reste lite i Frankrike och Europa. Jag hade dock fullbordat den uppgift jag fått av den gudomlige Skaparen, så jag kunde tillbringa mycket tid i stillhet och ensamhet. Ibland återupplevde jag mina minnen, ibland pratade jag innerligt med Skaparen. Jag uppsteg och lämnade min fysiska kropp bakom mig när jag var över hundra år gammal och trädde in i en energikropp som gjorde det enklare för mig att resa mellan de jordiska och de andliga planen.

Jag ville dela sanningen om min resa efter Jesus uppståndelse, så att vi kan ansluta till varandra på en djupare nivå, och så att ni kan få ytterligare åtkomst till min varelse och själ.

Jag är Maria Magdalena

Tack

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...