Saint Germain via Jahn J Kassl, 12 augusti, 2018

HEALING TAR TID

MEDDELANDE FRÅN MÄSTAREN ST. GERMAIN

BLIR DET VÄRRE INNAN DET KAN BLI BÄTTRE?

Ibland blir saker värre innan de kan bli bättre. Detta gäller även för transformationsprocesser.

Förvänta dig inte att läkning sker omedelbart – ögonblickligen. Förvänta dock att läkning vanligtvis sker gradvis. Healingprocesser är knutna till mänskligt medvetande. Detta innebär att insikten om ett problem är orsaken till läkning, den sätter healingen i rörelse.

Många människor upplever en förvärring av deras fysiologiska eller psykologiska tillstånd under transformationsarbetet. Det här är tillfälliga fenomen, för när sår läks och sluts så sker detta vanligtvis med ny smärta.

SAMBAND MELLAN UTHÅLLIGHET OCH FÖRSTÅELSE

På denna nivå är uthållighet av yttersta vikt – och för detta är det viktigt att hitta rätt samband. Någon som förstår läkningsprocessen har ett annat sätt att hantera vilken typ av smärta som helst. För dem är dåligt humör eller fysiska begränsningar tillfälliga fenomen som är nödvändiga för att främja läkning.

Det är också viktigt att förstå att det finns enorma energiladdningar på jorden idag, vilket ofta orsakar irritationer i en persons energikropp. Negativa, fritt flytande former av energivibrationer hänger sig på människor. Det försvagar dem och kan också orsaka obehag.

Här är det också viktigt att veta sambandet för att undvika att arbeta i fel område eller närma sig fel problem.

Därför: Varken din egen transformation eller transformationen av andra människor kan ske utan tillfälliga försämringar eller till och med förvärringar av ens övergripande tillstånd.

MEDVETENHET, TÅLAMOD OCH ÖDMJUKHET

Förvänta dig inte att du själv eller andra alltid går igenom livet leende, för nu har punkten uppnåtts när ljus och kärleksillusionen ska ses igenom och övervinnas.

  • Låt dina läkningsprocesser ta all tid de behöver!
    ● Ställ dig aldrig under press!
    ● Klaga inte om saker inte blir bättre direkt.
    ● Stå fast i din strävan att kasta ljus på dina angelägenheter.

Målet är ett djupgående och permanent helande. Det betyder att alla nivåer måste övervägas och att det måste finnas tillräckligt med tid att integrera och bearbeta varje steg.

Energetisk healing förändrar dig, förändrar dina relationer och förändrar ditt liv. Detta händer alltid steg för steg eller skikt efter skikt. Tänk på att du också måste kunna leva med dessa förändringar och kunna hantera dem – integrera dem i ditt dagliga liv.

Därför sker allting i den grad du är redo för det och kan bearbeta det. Tvinga inte fram något, utan låt hända vad som än är menat att hända och är möjligt.

Vägen in i ljuset är en väg av medvetenhet och tålamod.

Gå den steg för steg, ta raster, men acceptera alla utmaningar villigt och ödmjukt.

Jag älskar er oändligt, och jag följer er alla steg på vägen.

Jag är MÄSTAREN ST. GERMAIN

Kanaliserat av Jahn J Kassl

 

Engelsk upplaga av crystalflow translations

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...