Dikt via Per Beronius; Det oförutsägbara, 25 mars, 2018

Ämne: Det oförutsägbara
Meddelande:
Natt och dag
med utsuddat minne.
Frågetecken i mångfald
vad som sig utspelat under ett nattligt besök
i drömmarnas rike.
Uppvaknad
till den så kallade verkligheten åter.
Oemotståndligt
frågetecknen staplar sig på hög.
Vad är verkligt, vad är dröm
vad är det ena, vad är det andra.
Inte helt enkelt
att människa vara, där vi vandrar
i vårt anletes svett, från den ena världen
till den andra.
Väsensskilt olika världar
där den ena, är den andra helt olik.
Vad är syftet
med detta evolutionära spel
frågor vi må ställa, utan förhoppning
om att få något svar.
Natt och dag, ljus och mörker
sömn och dröm, och aldrig mötas
dessa båda.
Inte helt enkelt, att människa vara
när erfarenheterna motsäger varandra.
Men vi må minnas
det var vi själva, som av Gudomlig vilja fri
valde att deltaga i detta Kosmos´
evolutionära spel.
Denna text baserad
på skribentens egna upplevelser
utan möjligheter, att något det minsta
sätta emot, bara att i karusellen
motståndslöst följa emot.
Här räcker inte, människans
Gudomligt fria vilja till.
Så vad annat att göra, än
följa med i dansen.
*  *  *
Denna text, från det eteriska där ovan kommen
menad att av Per Beronius sättas på pränt.
vidarebefordras.
______________________________________
__________________________________________________
Du som valt, att en tid på Jorden vandra, var beredd, att tidvis
långa vägar ensam du måste gå utan att någon möta, i oländig
terräng i mörker och dimma i kyla och regn att på vassa klippor
dig stöta, att vandra, över vindpinad, öde slätt, ibland färdas, i
nära nog outhärdlig hetta, hungrig, törstig och trött, kanske
totalt utmattad, och utan att veta, när du härnäst, en plats kan
finna, där din kropp får vila, ej sällan, detta är villkoret, för dig
som beslutet tagit, att på Jorden vandra, och på förhand detta
du vet, och ändå du gör detta val trots att priset är högt, det pris
du måste betala, för din önskan, att dig i uthållighet träna, och
på din jordevandring, så mycket som möjligt få lära.
Denna text hämtad ur boken
Spårljus Del 1 Jorden
utgiven 2003
__________________________________________________

Du gillar kanske också...