Ärkeängeln Mikael via Natalie Glasson 23:e mars, 2018

Ärkeängeln Mikael via Natalie Glasson 23:e mars, 2018
Per Staffan 23:e mars 2018

Framtiden för Jorden och er Roll genom Ärkeängeln Mikael
23:e mars 2018

 

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 23:e mars 2018 –
Original Källa: Sacred School of Omna https://www.omna.org/

 

Mänsklighetens Roll
Framtiden för Jorden bestäms av de som finns på Jorden vid varje given tid. De tankar, känslor, frekvenser de anpassar sig till, energierna de utstrålar, handlingarna de utför och deras reaktioner på världen inom och runt dem, påverkar den verklighet som alla upplevelser. Varje själ skapar evolutionen på Jorden. De energier som majoriteten av mänskligheten är fokuserade på, förverkligas. Som individ, påverkar ert fokus energin på Jorden, och om mångas fokus finns på en liknande energi, leder det till manifestation i snabb takt. Det är på grund av detta som det finns många vägar för Jorden, och hennes uppstigning att kunna ta. I varje givet ögonblick kan mänskligheten som ett kollektivt medvetande skapa många möjligheter, röra sig från en väg till en annan, då mänskligheten utvecklas och fler själar vaknar upp. Mänsklighetens framtid och Moder Jords är inte fastställd, eftersom den bestäms av det kollektiva medvetandet hos mänskligheten.

Som en själ på Jorden, har ni möjlighet att påverka det kollektiva medvetandet hos mänskligheten, genom det sätt ni väljer att leva på Jorden. Med fokus på harmoni, kärlek, frid, sanning, healing och kärleksfulla handlingar, åstadkommer enorm läkning av mänsklighetens medvetande, och återfår anpassningen till Skaparen. När ni har fokus på att be den gudomliga att kanalisera ett högt vibrationellt uppvaknande, healing och kärleksfull energi genom er varelse, till det kollektiva medvetandet hos mänskligheten, under meditation eller under tid i stillhet, börjar en kraftfull omvandling. När ni tillämpar healing energiskt, då frigörs negativitet och mänsklighetens medvetande återkopplar till Skaparen, då kommer mänsklighetens hjärtan automatiskt att vakna, med ett större ljus från Skaparen i sina sinnen och hela deras varelser. När ljuset från Skaparen flödar genom större delen av mänskligheten med sitt medvetande, då kommer himlen att manifesteras på Jorden, som många önskar.

Ni har kraften att kunna påskynda omvandlingen och återanpassningen av hela mänskligheten, genom att arbeta med det kollektiva medvetandet hos mänskligheten, genom att fokusera på Ljuset som flödar genom varje varelse på Jorden. Då kommer alla själar att minns glädjen av att befinna sig i harmoni med varandra och Jorden. Detta kommer att inleda en skönhet av alla former som vårdats och skapats på Jorden.

Rollen för det Inre Planets Varelser

Skaparen delar frekvenser som kan dechiffreras och användas i de inre planen och på Jorden för att positivt påverka allt för att skapa harmoni, frid, kärlek och utforskning av sanningen. Varelser så som Uppstigna Mästare, Änglar, Ärkeänglar e t c, dechiffrerar och levererar Ljuset och medvetandet från Skaparen, genom hela Skaparens Universum och till Jorden. Genom att umgås och ha kontakt med Skaparen, får de en inblick i Jordens och mänsklighetens väg, vilken kommer att ta dem till största uppfyllelsen för alla. Denna väg kan liknas vid en vibrationell resa, som kommer att tjäna alla för återföreningen med Skaparen. Det kanske inte är så att de förstår vilka specifika scenarier som behöver anlända till Jorden. Istället, kan kanske vissa möjligheter eller upplevelser skapa samma vibrationella resa och resultat.

Varelserna i det inre planet, håller fokus på frekvensens resultat för mänskligheten och Jordens uppfyllelse, och levererar ständigt detta till dem. När mänskligheten öppnar upp mer för att ta emot ljuset från Skaparen, som levereras genom det inre planets varelser, så börjar mänskligheten och det inre planets varelser att arbeta tillsammans. Denna heliga förening kommer att förvandla Jorden och skapa fred, kärlek och harmoni vilket alla önskar uppleva, genom samexistensen med Moder Jord. Själva fokuset av det inre planets varelser, kommer att laddas ner till mänskligheten, och slås samman med fokuset från det kollektiva medvetandet hos mänskligheten. Detta kommer att skapa den lämpligaste vägen framåt för hela mänskligheten. Det representerar föreningen av Jord och Himmel, synkroniseringen av själarnas önskningar på Jorden och i de inre planen.

Hur man Stimulerar Uppfyllandet av Evolutionen för Jorden

Den energi som det inre planets varelser levererar, med fokus på själva evolutionen av mänskligheten och Moder Jord, består av en djupt healande, upplyftande och kärleksfull vibration. När den mottas, liknar den flytande guld som fyller alla era sinnen, och lugnar varje aspekt av er varelse. Den har kraften att återanpassa hela ert minne till allt som är Skaparen, och att stödja er för att agera och reagera, och genom er intuition skapa Skaparen på Jorden.

”Med stöd, kärlek och vägledning från min grupp av guider, vill jag att hela min varelse på lämpligaste sätt öppnas upp för att ta emot frekvens, vibration och fokus från varelserna i de inre planen, som innehar Skaparens gåvor. Då jag mottar den energetiska resan och resultatet av den själva evolutionen av Jorden, får hela min varelse healing, en höjning av energivibrationerna, och en djupare anslutning till min inre lycka. Min själs sanna och rena önskemål för Jordens och mänsklighetens uppstigning, går samman och integreras med själva frekvensens fokus för Jorden från Skaparen, genom det inre planets varelser. Detta skapar en vacker omvandling och uppvaknande inom min varelse, vilket ytterligare expanderar min energi och mitt medvetande. Jag blir mer och mer medveten om Skaparen på Jorden, inom och runt omkring mig.

Den nya integrationen av min själs önskemål och det gudomliga fokuset för Jorden, fortsätter att växa och intensifieras inom mig, och påverkar positivt och kärleksfullt mina handlingar och reaktioner på Jorden. Därför tillåts jag att spela en gudomlig roll, i skapandet av fred, kärlek och sanning på Jorden.

Jag vet att energin från de inre planen inte nödvändigtvis dikterar de saker som behöver uppstå på Jorden, för att hjälpa till med uppstigningen. Istället kommer den, tillsammans min egen energi, att inspirera mig att skapa saker som stöder skapandet av det önskade energetiska frekvensresultatet för alla. Tack, jag är öppen för att ta emot nu.”

Vilken är er själs vision och frekvens för fulländning och evolution av Jorden?

Många Ljusarbetare uppslukas av de fysiska händelser, upplevelser och omständigheter som måste uppstå, för att alla ska få en kärleksfull framtid på Jorden. Tankarna upptas också av att vilja förstå, hur den fysiska framtiden kommer att bli, hur den kommer att se ut och vad folk kommer att uppleva. De kan bekymra sig över om Jorden kommer att stanna kvar i 3D, transformeras till ljus eller flytta till en annan dimension.

Uppstigningen, även Jordens uppstigning och världen ni upplever, föds inifrån er. Omvandlingen inom er heliga inre kammare, där ni kommunicerar med Skaparen är viktigast. Jorden kommer att omvandlas av en reflektion från er inre sanning. Detta skulle kunna tolkas, som om det finns ett behov av att vidta åtgärder på Jorden, för att hjälpa andra; så är inte fallet, allt måste börja inom er och expanderas till den yttre världen. Återigen, synkroniciteten mellan den inre och yttre världen krävs alltid, eftersom de är samma; ett.

Den största frågan är inte hur Jorden kommer att se ut, utan i stället hur Jorden kommer att kännas när själva evolutionen av Jorden sker? Fråga er själva i lugn och ro eller under meditation, ”Hur kommer Jorden att kännas för mig, när själva evolutionen av Jorden sker? Låt er själ visa er vibrationerna och frekvensen, eftersom de redan finns inom er och redan har skapats. De är er ledstjärna, er ständiga följeslagare från denna stund och framåt. De kommer att inspirera er på lämpligaste sätt, för att handla på de heligaste och mest kreativa sätten, för att omvandla det kollektiva medvetandet av mänskligheten, och föra fram sanningen om Skaparen på Jorden. Ju mer ni ansluter med denna vibration, ju mer förståelse får ni och kommer att skapa den lämpligaste vägen, för mänskligheten på Jorden.

Er vision angående Jorden, är inte lika viktig som er känsla för själva Jorden, som har möjlighet att manifesteras. Känslan och frekvensen kommer att skapa händelser och möjligheter av den mest gudomliga natur.

Med kärlek och välsignelser,

Ärkeängeln Mikael

 

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

Du gillar kanske också...