Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 13 april, 2018

Ert förflutna, nu och framtid ∞ Arkturiska rådsförsamlingen av 9:e dimensionen

Var hälsade. Vi är den Arkturiska rådsförsamlingen. Vi gläder oss över att få kontakt med er alla.

Ibland finner ni er själva se tillbaka på ert eget förflutna. När ni gör det minns ni saker. Men ni minns dem ur det perspektiv där ni befinner er just nu.

Från nuets synvinkel kan det kännas väldigt annorlunda när ni tänker på ert förflutna jämfört med hur det kändes när ni befann er där. Det här handlar helt och hållet om vilka grundläggande energier ni ägde i ert förflutna, jämfört med vilka ni bär på idag. Det här kan få er att känna skuld, skam ånger, sorg och vrede över situationer, händelser eller omständigheter som ni inte hade några negativa känslor kring vid den tidpunkten.

Det är viktigt att ni inte dömer den ni är idag baserat på den ni har varit. Om ni tänker se tillbaka på er själva i det förgångna föreslår vi därför att ni gör det utifrån medkänsla. Vi föreslår att ni ser på allt från ert förflutna med den ovillkorliga kärlekens ögon. Ingenting som någonsin hänt i ditt liv behöver idag repareras eller förbättras på något sätt.

Detta är en av anledningarna till att ni ofta blir ombedda att vara i nuet. Den nuvarande version av dig är den enda som verkligen är viktig. Och om du har personer i ditt liv som ständigt försöker få dig att gå tillbaka i tiden tillsammans med dem för att återuppleva någon del av ditt förflutna, kan du hjälpa de här personerna att hålla sig kvar i nuet genom att stanna kvar i nuet själv, oavsett hur mycket de än anstränger sig för att få dig att följa med dem till det förflutna.

Det är ni som bestämmer hur ni ser på era liv. Det är ni som lever era liv, och ni som ska fortsätta skapa era liv. Vi uppmanar er att inte låta något från det förflutna avgöra vem ni beslutar er för att vara idag, eller vad ni bestämmer er för att skapa. Att skapa den framtid ni önskar innebär att vara närvarande i det nu där ni vill vara.

Att tillåta det förflutna att styra någon del av dig eller ditt liv är också ett val, och det är ett val som inte tjänar er. Var närvarande. Var den du vill vara, och släpp taget om allt annat.

Vi är den Arkturiska rådsförsamlingen, och det har varit en glädje för oss att ha kontakt med er.

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...