Dikt via Per Beronius; “En Gudomlig lektion i tålamod”, 28 november, 2017

Ämne: “En Gudomlig lektion i tålamod”.
Meddelande:
I ett inlägg, denna dag, den 28 november 2017
på förekommen anledning, ett citat av Per Staffan
“Det är ett effektivt sätt att bryta ner oss Ljusarbetare
vårt antal har minskat”, ord att ta till sig på yttersta allvar
dags för en helomvändning för den ljusarbetare som
tvekar, av egen erfarenhet vet jag, att arbeta för ljuset
kärleken, skönheten och sanningen, kräver sin kvinna
och sin man, tidvis en prövningarnas prövning
av obeskrivligt mått, men ändå, med några
välkända ord, bäst att stämma i bäcken
innan den ån har nått.
Här en bön till Dig, Du som är på väg, eller redan
har lämnat ljus arbetar kollektivet, tänk om
tänk långsiktigt om, vänd med full förtröstan
Till Ljuset åter, unna dig själv tid, i en meditationens
stilla stund, Du kommer inte ångra Dig, och här i
sammanhanget, en händelse, det som utspelades
i en 2000 år gången tid, där Jorden befann sig
i en nedåtgående spiral, Gud skickade
sin älskade son Jesus till Jorden.
Som efter sina prövningarnas prövningar
fick den nedåtgående spiralen att vända 180 grader
helt om, mot Gud, Änglarna och Himmelriket åter.
*  *  *
Från den eteriska världen, av Per Beronius mottaget
———————————————————————–

You may also like...