Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 27:e november, 2017

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan,

27:e november 2017

 

 

 

Hälsningar, Skapare av den nya Jordens era!

Vi hälsar er med glädje vid denna tid, som är början av en betydelsefull helgperiod för så många.

Och vi vill göra er uppmärksamma på, att även om dagarna inte är markerade i kalendern som ”viktiga”, eller värda att fira, så kommer många av dessa dagar nu med energier för genombrott, för er och för hela mänskligheten.

Det går inte att undvika att ert inre eller yttre liv påverkas, eftersom stunder uppenbaras som för med sig ett särskilt förverkligande, ny visdom eller ny insikt.

Och då kommer ni, som vi noterat många gånger, att uppleva dagar eller hela veckor när ni känner behovet av att skifta och förändra, för att omstrukturera det som har hållits på plats i månader eller år, eller till och med årtionden.

En del av detta kommer att ha att göra med det offentliga livet, på ett alltmer märkbart sätt.

Mycket av det, kommer att ha att göra med era egna insikter om vad som är bäst för er nu, och vilka ni är i ert sanna, mest autentiska själv, när ni rör er framåt med en ständigt ökande vibration.

Ni inser nu mer och mer, att varje dag som kommer har potential för en exponentiell tillväxt av en sort, som tidigare inte kunde hända på en enda dag eller en vecka, utan först efter år av intensiv träning, erbjudanden om att hjälpa andra och många timmar i ett meditativt tillstånd.

Det är inte typiskt för Jordlivet eller Jordens varelser, att uppleva en sådan ökning av hastigheten i lärandet, från dessa accelererade energier, och de kraftfulla effekterna av astrologiska och elektromagnetiska skiften och händelser, som nu känns så intensivt av många miljoner.

Ändå upplever ni det, och dessutom kraftfulla sådana.

Förvänta er inte att era astrologiska tecken och deras förutsägelser, kommer att göra er uppmärksamma på alla dessa händelser.

För det första så är inte alla planeter och stjärnor som påverkar er, kända för era astrologer. Det finns mycket bortom det, som era mest lärda och hemlighetsfulla vetenskapsmän har upptäckt.

För det andra, även om ni känner till dessa kroppar (och själar), så är era nuvarande system inte medvetna om energin, och är inte tillräckligt vidsynta för att kunna ta till sig den fulla betydelsen av influenser och energivågor, som emitteras från dem.

Men trots att vi inte ”vet” var alla dessa influenser kommer ifrån, kan ni förvänta er att livet ska vända uppåt nu, omvandlat, även om några av förändringarna skapar en märklig slags uppskakning, som gör att ni upplever det som om allting är i konflikt med sig självt.

Vi har talat om era arbetsdagar, era anknytningar med hjärtat till andra, era mat- och träningsvanor, er syn på er livsuppgift, er självbild och även hur ni klär er, och allt känns som om det är vid ett skifte och en förnyelse utan motstycke nu, och av en god anledning. 

Ni blir en helt ny varelse.

Ni har själva förankrat och tagit in dessa energier, begärt och krävt dem å Jordens vägnar, såväl som för mänsklighetens räkning, och insisterat på att ni själva ska ta in en så hög resonans som era kroppar och sinnen kan klara av.

Ni gör det för att föra in den nya eran ni lägger grunden för – och har gjort energetiskt, sedan ni anlände till denna inkarnation.

När folk talar om snöbollen i det kommande politiska klimatet, vilket kommer att göra eran av Watergate blek i jämförelse, så har de inte den minsta aning om djupet och sanningen i det uttalandet.

De känner intuitivt, det vi i de högre rikena ser bildas ganska konkret, genom de yttre manifestationer som ni redan börjat bevittna, men bara till liten del.

Det kommer en serie händelser, en omsvängning i allmänhetens förståelse, en massrealisering och medvetenhet, som går bortom kravet på rättvisa, så som ni känner till det.

Ni lever nu, med andra ord, i själva atmosfären av Sanningen.

Så den kommer inte så mycket för enskilda ageranden, rörelser, bevis eller insikter, utan i själva den luft ni andas, vilken på planeten är mycket mer annorlunda mot den ni eller era barn föddes i.

Många undrar nu, ”Vilken är min roll på den Nya Jorden?”, som om den var dold eller drastiskt annorlunda mot den som är integrerad i ert högsta och mest strålande Själv.

Vi säger till er, att den är inte separerad från era vackraste visioner, som så många av er förtrycker och förnekar er själva bilderna av.

Den skiljer sig inte från de passionerade intressena, hjälteresorna och upplysande stunder av upptäckter, som ni ropar efter och har upplevt inom ert sanna hjärta, er djupaste aspekt.

Det är energin och essensen av allt detta, såväl som den själsidentitet och lyskraft som ni äntligen börjar förstå existerar.

Och därför säger vi inte, ”Vilken skam – att er Jord (eller ert liv) upplever en sådan oro!” Vi säger istället ”Detta Område är Nu Under Uppbyggnad.”

Men vad ska ni skapa, eftersom så mycket av det gamla måste rivas ner och ersättas, och på ett så högljutt och rörigt sätt?

Ingenting mindre än en era av Fred, genom ömsesidig respekt, tillit och tro på varandra.

Respekt för de som förr trampades på eller utnyttjades – djur, barn, äldre, arbetare, mödrar, den andliga sökaren.

På Jorden återinförs de Intergalaktiska samhällena och Förbunden, tillsammans med en återbekantskap och återkoppling med era Galaktiska familjemedlemmar.

En era av återfödelse och förnyelse, med utbyte av varje system för hjälp till sig själv som ni nu känner till, är obeveklig och ofrånkomlig. (De kommer inte att finnas.)

Och ja – en tid för fest, som den ni har kommit in i nu, om ni tänker på det som Kwanzaa, Jul, Hanukkah, Sommar eller Vintersolstånd, Nyår, eller någon annan tid för tacksamhet, firande och förnyelse.

Men lyft era ögon, som vi älskar att påminna er om, till ett mycket större firande av det som händer runt omkring er i det eteriska, eftersom kraften i det Gudomliga Ljuset ökar i styrka på er mycket belägrade planet, och kommer aldrig att tas bort eller överskuggas igen.

Fira inombords, oavsett NESARA, Fullständigt Avslöjande eller tillfångatagandet av många kriminella brottslingar, för det är problem ni kan diskutera vid middagsbordet.

Fira glädjefullt och leende med varje blick och uttalande ni gör, så att er kraft från Ljuset utstrålar allt mer.

Andra kommer att se det, upptäcker att det smittar och ansluter sig till ert firande, även om de inte vet varför, så omfamna därför det nya och bemyndiga förverkligandet av den Nya Jorden, och för fram Henne ännu mer fantastiskt i era liv.

Ja, fira – det kom ni också hit för.

Namaste, bemyndigade varelser! Vi är alltid med er.

 

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...