Dikt via Per Beronius, En världsomsegling ovan havet, 2 december, 2018

Ämne: En världsomsegling ovan havet.
Meddelande:
Ämnet i detta epos, ”En världsomsegling ovan havet”
ej, en världsomsegling under havet, om det senare
står mer på nätet att läsa, för den
som så önskar.
I dessa, den nya tidens dagar
möter människan något, hon/han, aldrig tidigare mött.
Kroppen förädlas
genom kroppscellernas strukturomvandling
från den ursprungligen rudimentära, primitiva, platta
till den förädlade, tredimensionella kristallina.
En förändring, av såväl sinne som kropp
ej från smärta fri, som tar sin rikligt utmätta tid, flera år.
Ingen, kommer dessa prövningar undan
som har ambitionen, fortsätta spikrakt uppåt
mot Himmelrikets höjder på Jakobs stege.
En kroppens, och sinnets omdaning på cellnivå
menad att väcka sovande sinnen, vad annat att göra
än bita ihop, fortsätta som om det regnar.
Nu över, till en nyskapad högre utsiktspunkt
på en obefintlig skyskrapa.
Under stenåldern, livslängden gissningsvis 20 år
i en nära framtid, måhända 300, 400, 500 år, eller ännu mer.
Tankar, önsketänkanden måhända, som funnit
sitt härbärge i människans sinne, sedan urminnes tider.
Men i dessa, de nuvarande nådens dagar
är det dags att flytta på kuttingen, tänka om
tänka fördomsfritt nytt, förgångna
föråldrade tänkesätt förutan.
Hög tid, högtid, i den annalkande Julens tid
att lämna slentrianens gamla utnötta hjulspår
åt sitt öde därhän, de har gjort sitt
och mer därtill.
Med en påminnelse, om det som sagts
oräkneliga gånger förut, vi blir det vi tänker
hög tid att tänka om, tänka fördomsfritt nytt
för att väcka sovande sinnen, svårare än så
är det inte, att föryngra sig själv.
God morgon, med ännu en påminnelse
om världsomseglingen ovan havet.
Tänkandets slentrian, har haft sin väl utmätta tid
en ny era är född, ur dagens ljus uppstånden
som ur tomma intet, du är så välkommen.
Mänskligheten, behöver något nyskapat, ofrånkomligt nytt
det som varit, sedan urminnes tider har gjort sitt, med
en repetitionens påminnelse, förändring
det enda som är konstant.
Stillestånd, en abnormitet, som inte hör jordelivet till
världsomseglingen ovan havet, har gjort sitt
med en påminnelse om det som hänt
i förgångna tider.
Fantasin, en Gudagiven gåva, menad
att väl tagas om hand.
*  *  *

Du gillar kanske också...