Per Beronius, 11 Maj 2015

Tema: En bekännelse sprungen ur Hjärtats djup

Har du modet att se in i ditt inre
I ditt Helighetens innersta rum

Har du modet
Utan omsvep vända ut och in på dig själv
Berätta om det som ditt Hjärta bjuder

Jo, men visst har jag det
Det är inte farligt att bjussa på sig själv
Det rensar luften från dammets varje minsta korn

Och nu till dagens ämne
Om än måhända lite udda tillsynes

Till landet Utopia, min längtan står
I detta tidens och begränsningarnas ögonblick

Utopia, detta skönhetens grönskande rike
Där friden och freden med självklarhetens signum
Har sin boning

Allt i balans med sig självt och allt annat
Där Solen för evigt lyser med sina kärlekens
Helande mjuka strålar

På djupet sig tränger ner
I vart minsta skrymsle och vrå

Människan, djuren
Floderna, haven, bergen, skogarna, ängarna
Och allt annat som i naturen är

Lever i en Helighetens symbios
Inget från något annat åtskilt
Enhet ett självklart begrepp

De sköna konsterna frodas
Utveckling ständigt pågår, så som det av Gud
Är tänkt och menat

Var dag en klenod, som på djupet äras
Ett utvecklingens rike, där fantasin har fritt spelrum
Utan begränsningar flödar

Människan samarbetar i större
Eller mindre grupper

Ständig utveckling
Stillestånd, ett okänt begrepp
Var dag något nytt ur kärleken skapas

Detta, det nu sagda, blott ett litet fragment
En ögonblickets stillbild av detta kärlekens
Skönhetens och sanningens rike
Utopia

Det land dit min trängtan står här och just nu
Efter en stridens hetta om de ljusa krafternas revir

Men med visshet jag vet
Tankens makt oemotståndligt skapar

Om än det kan ta lite tid i vår jordiska
Tröghetens värld

Men hoppet om en bättre värld i vardande lever
Med tålamod bara vänta och se

Vad som skall sig uppenbara i sinom tid
På Moder Gaias yta

Denna Kristusplanet i vardande
Detta livets tuffa Universitet där inget är
Vad det synes vara

Så några avslutande ord
Sprungna ur den egna erfarenhetens fatabur
Och djup

Ge och du skall få
Så och du skall skörda

Kärleken, det lim som binder allt i Universum
Till en helhet samman

Inget mörkrets försåt
Av vilket slag det än vara må skall tillåtas
Sätta din fria vilja ur spel

Var människas integritet
Skall ovillkorligen vördas och hedras
Guds vilja allt annat överordnat

När mörkrets krafter och försåt sätter an
Skicka ljus

Stå med båda fötterna
Fast grundade på Moder Gaia

Och livet skall sig uppenbara
I sin skönhetens fulla klädnad och skrud

* * *
Mottagen av Per Beronius
—————————————————

Du gillar kanske också...