Mike Quinsey – Kanaliserande sitt Högre Själv 30 november 2018

Mike Quinsey – Kanaliserande sitt Högre Själv

30 november 2018

 

Då medvetandenivån stiger kommer människor att bli mer intuitiva och mindre benägna att acceptera det som de förväntas att tro. Under lång tid har de givits nyheter som inte sagt hela sanningen och som tidvis varit rena lögner. Nu förändras situationen då människor blir mer medvetna och börjar ställa krav på sanningen. Deras röster kommer att höras och det kommer att bli demonstrationer tills de får vad de vill ha. Det är beklagansvärt att våld används, men det visar i alla fall på den passion människor känner i sådana frågor. Samma energi måste kanaliseras till fredliga protester, då det annars kommer att ge myndigheterna en ursäkt att ta till större kraft för att kontrollera dem som protesterar. Myndigheterna har ingen önskan slåss att mot folket, men för att ordningen skall kunna upprätthållas blir det ibland nödvändigt att använda våld. Det är olyckligt att skrupelfria människor använder demonstrationer på det sättet för sina syften då det inte alla gånger har med målet för protesterna att göra.

Människorna på Jorden har mycket större makt än de inser, och när deras kollektiva tankar fokuserar på samma sak får det resultat, det är därför som gruppmeditation är så kraftfullt. Av samma orsak är bön kraftfullt, men inte till den grad av upprepning som ofta är förknippat med religion. Budskapet måste komma från hjärtat och vara fyllt med kärlek. När ni kallar på de högre makterna, som Gud, för hjälp, var säkra på att er bön blir besvarad. Ibland kommer svaret på ett sätt som ni inte nödvändigtvis förknippar med er begäran. De som begär negativa saker kommer sannolikt att få uppleva att detta studsar tillbaka på dem genom Lagen om Attraktion.

Om ni betänker att det inte varit någon uppenbar paus i förändringarna som sker på Jorden, borde det vara tydligt att det inte finns någon återvändo till de gamla sätten eller förhållandena. En ny era har redan börjat och med den har det gamla tagits över av nya idéer, och den Nya Åldern blir sakta men säkert fast etablerad. Den tiden är förbi när förändringar som borde ha introducerats kan förhindras av dem som fortsätter att stötta de gamla sätten. I er nuvarande tid förhindras nya uppfinningar och idéer för att kunna göra saker på ett bättre sätt från att gagna er, av dem som tjänar på att hålla tillbaka framsteg. Det finns en önskan att hålla kvar de gamla sätten att göra saker som ofta är mer vinstgivande. Dock kommer framsteg att tillse att förändringar kommer och blir introducerade, och de Ljusvarelser som hjälper till med detta kommer att lyckas.

Kära Ni, vilken situation ni än hamnar i så är det mer än sannolikt att ni själva dragit den till er. Det betyder inte att ni nödvändigtvis är inblandade, utan er upplevelse kan vara att bara observera. Ni lär er hela tiden, i alla situationer. Till exempel, om ni bevittnar en olycka, skulle er första tanke vara att ge hjälp, eller att inte bli inblandade, vilket vissa människor skulle välja. Många sådana situationer dyker hela tiden upp och de är på ett sätt ett test av era reaktioner. Helt klart kan ni inte vara allt för alla, men om era tankar vill det bästa för andra då höjer ni era vibrationer.

Jorden är ett tufft ställe att få sina upplevelser på, genom vilka ni lär er vad som är rätt eller fel ur andlig synpunkt. Kom ihåg att det ni sår får ni skörda, och när ni tror att en upplevelse varit orättvis mot er kan det vara så att den inte är relaterad till ert nuvarande liv. Karma kan hållas tills en lämplig tidpunkt infaller då den kan rensas, så var så säkra på att inga misstag görs angående det. Ta det på allvar och acceptera det ni uppfattar som en lektion, då är det nästan säkert att ni inte behöver gå genom det igen. Karma är inget straff utan ett lärande som själar i utveckling måste gå igenom. Systemet är helt rättvist och vi har ofta talat om för er att, som ett resultat av det ni en gång lärt er, behöver ni aldrig mer gå genom samma upplevelse igen.

Om ni finner era livsupplevelser övermäktiga, vet då att ni alltid samtyckte till dem före er inkarnation, och ingen förväntas acceptera mer än de klarar av. Trots allt är era Guider alltid närvarande och hjälper er genom de svåra stunderna om ni bara lyssnar på dem. Sedan har ni också ert Högre Själv, er alltid närvarande aspekt som känner er bättre än ni gör själva, som också ger er vägledning, men den tvingas aldrig på er. Er fria vilja respekteras även om den används felaktigt, men då skapas karma. Så acceptera era lektioner med behag och god vilja då de är era stegpinnar till utveckling. Om ni visste precis hur mycket era Guider har hjälpt er skulle ni bli förvånade, de påverkar er att göra rätt saker när era tankar kanske går åt ett annat håll.

I era ensammaste och sorgsnaste stunder försöker era Guider lyfta upp er, de finns alltid vid er sida. De sänder er kärleksfulla energier hela tiden och blir extatiska när ni i er tur ger kärlek och välsignelser till andra. Varje vänlig handling noteras och går långt mot att öka era vibrationer. Andra människor som kommer i kontakt med er upplever dem utan att veta vad de är, och mår bra i ert sällskap tack vare att de högre energierna till sin natur är helande. I andra änden av skalan gör negativa energier att människor känner sig obekväma, då dessa är klart otrevliga. I en nära framtid kommer sådana själar se sig vara bland likasinnade, medan de själar som är redo kommer att uppstiga.

Livet kan förefalla orättvist om ni inte förstår systemet med karma, och det ni måste göra för att gå framåt och skapa er egen möjlighet till utveckling, är att lämna de gamla vibrationerna bakom er. Ni borde koncentrera er på era egna framsteg då ingen själ favoriseras framför någon annan och alla får samma möjlighet att lära och utvecklas. Det är upp till er när ni känner att ni är redo att avancera, och så fort ni önskar göra det kommer hjälp att finnas till hands. De som redan utvecklats till de högre dimensionerna kommer att hjälpa er på er valda väg. Ni hjälps på många olika nivåer genom era liv, då det ligger i allas intresse att hjälpa så många själar som möjligt att uppstiga. Det frisläpper dem från det karmiska hjulet och befriar dem från nödvändigheten att fortsätta reinkarnera till de lägre dimensionerna för att utvecklas.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Det är verkligen behövligt mitt i så mycket förvirring och osäkerhet.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...