Dikt via Per Beronius; Enhetens Gudinna, December 26, 2017

Ämne: Enhetens Gudinna
Meddelande:
Ensamhetens flod, länge nog
sina bräddar flödat över, strömfåran
översvämmad.
Människan, en flockvarelse
ej menad, i ensamhet vandra
från den ena dagen, till den andra.
Moder Jord, länge nog
av ensamheten överflödad.
Varför blev det så här
på denna fråga, inget enkelt svar givet.
Men vi må minnas, vi blir, det vi tänker
ensamhetens tanke, länge nog haft sin boning
på planeten Jorden.
Men i dessa dagar, har något oväntat hänt
insikten vunnen, vi behöver varandra.
Egot, i evinnerliga tider, oss övermannat
men i dessa dagar, har vi börjat tänka
på ett annorlunda, kärleksfullt sätt.
Av ensamhetens dimmor, har vi fått nog
nu blåser det andra vindar, och detta
då inte en dag för tidigt.
Ett nytt spår, av Enhetens Gudinna givet
ett gott omen, vi börjar tänka, på ett likvärdigt sätt
söker varandra.
Kärleken, den största kraften
i Universums oändliga rymd, i en nära framtid
skall ordet ensamhet vara ett ord, och inget annat
som ur ordboken lyfts ut.
Kärlekskraften oövervinnerlig
ensamheten, har inget det minsta
kärlekens gemenskap, att sätta emot
Edens Lustgård, i fjärran skymtar.
*  *  *
Av Per Beronius, från den eteriska världen mottaget.
__________________________________________________
Var finns väl mitt hem, dit min själ ständigt längtar, efter arbets-
dagen, den mödosamma, mitt hem på Jorden, länge jag sökt i
städer och byar, på slätten den vida, i skogen den djupa, vid
havets strand, på bergets topp, i dalgångens skydd, mitt hem
jag sökt, på mången annan plats, utan att det finna, detta
sökande mig lärt, mitt hem är ej en plats, ej en plats på Jorden
ej heller en plats på någon annan planet, när denna ledtråd mig
givits, ett villospår i sökandet efter mitt hem, jag kan lämna, när
i hela sin vidd, detta jag förstått och tillfullo accepterat, då är
tiden inne, att söka mitt sanna hem, dit mitt hjärta, ständigt
längtar, ej en plats på Jorden, ej heller en plats, på någon
annan planet.
Denna text hämtad ur boken
Spårljus Del 3, Evigheten.
Utgiven 2005.
__________________________________________________

Du gillar kanske också...