Teamet via Peggy Black, 21 december, 2017

Teamet via Peggy Black

21 december 2017

Vi är här för att uppmuntra, erkänna och fira de otroliga förändringar som ni får till stånd. Vi ser hur förändringar kan vara oroande och till och med skrämmande för många av er. Emellertid, för att de gamla mönstren och de gamla begränsade verkligheterna ska transformeras, måste det till förändring.

Ibland sker förändringarna så gradvis så de inte märks av förrän resultatet blir uppenbart för alla. Andra gånger sker förändringen snabbt, chockartat och alarmerande. Hur som helst är förändring en del av utvecklingen. Förmågan till anpassning är en av de viktiga aspekterna av att vara människa och möjliggör er överlevnad. Nyckeln till förmågan att anpassa sig till förändringarna i er verklighet är förmågan att blomstra och utvecklas.

Som ett kollektivt medvetande har ni upplevt och bevittnat förändringar i bekanta mönster och beteenden; några av de mer chockerande händelserna kan få er att vilja backa, dra er tillbaka eller gömma er. Vi inbjuder er istället att stå upp, fortsätta att agera och lägga er personliga energi och vibration till mixen. Vi inbjuder er att fortsätta föreställa er och accelerera kollektivets omvandling av medvetande.

Inse och äg er egen kraftfulla del av det som sker. Vet utan tvivel att ni är anslutna till de energifält och sinnen av den kollektiva energi som erbjuds er av andra. Vet utan tvivel att era tankefält och känslomässiga vibrationer ansluter till och samverkar med tankefält och känslomässiga vibrationer hos andra.

Vet att ert medvetande har en energetisk effekt på kvantumfältet och därför på allting. Föreställ er att energin i era tankar/känslor skapar en mall eller blåkopia som, så att säga, läggs till den globala databanken. Kom ihåg att energi följer tanke. Vadhelst ni ger ut adderas till det fält som är livsförsvagande eller till det fält som är livsuppehållande.

Ni bevittnar denna dualitet som utspelas i händelserna i er verklighet. Vilken dualitet stödjer ni? Ära er sanna storslagenhet som gudomlig galaktisk varelse som spelar i en dimension som undergår ett oerhört skifte. Äg de möjligheter som era känslor har att forma och skapa er fysiska verklighet.

När ni väl spelar på den nivån är allt möjligt i ert personliga liv och också i den globala verkligheten av världshändelser. Ni stöttas av hela galaxen för att expandera er förståelse av medvetande. Det finns en stigande frekvens på jorden som triggar mänsklighetens uppvaknande. Det kaos ni bevittnar är motståndet mot denna frekvenshöjning.

Tillåt er själva tro och förstå att ni personligen, inom era kretskort, bär blåkopiorna för framtida energi och verklighet. Det är ert expanderade medvetande som låter er uppleva de högre dimensionerna av framtida energi. Det finns mycket information om dimensioner och det vi kan dela med er är att dimensioner inte är en speciell plats, dimensioner är nivåer av medvetande.

Som fler och fler individer börjar inse, när de vibrerar på en högre nivå, så kan de enklare uppleva högre dimensioner. Varje gång ni får tillgång till en högre dimension tar ni med er ett nytt mönster eller mall till detta hologramspel i 3D-verkligheten.

Öva på att skifta ert begränsade fysiska medvetande och er programmering för att låta ert gudomliga medvetande som multidimensionell varelse att förankra frön för en mirakulös, enad och harmonisk värld. Varje handling av medkänsla eller vänlighet sipprar verkligen ut till det kollektiva fältet. Varje kärleksfull handling höjer vibrationen i alla energi i universum.

Det är era begränsade trosuppfattningar och ert gamla känslomässiga bagage som håller er fast i denna ganska utmanande dimension. Det är tron på och känslan av att vara maktlösa offer eller martyrer som fångar er i dramerna. Gör det till ert mål och er avsikt att släppa och omvandla täta negativa frågor och upplevelser. Varje gång ni omvandlar eller helar en personlig fråga gör ni den energin tillgänglig för den kollektiva globala databanken.

Kom ihåg att känslor är smittsamma. Rädsloenergi genererar alltid mer rädsloenergi och beteenden förknippade med den vibrationen. Föreställ er att då ni ger ut känslor av tacksamhet och vänlighet så ofta ni kan, då adderar ni motsvarande frekvens till det kollektiva fältet.

Tid är som ni vet en illusion. Det är en del av 3D-verkligheten. Den håller er medvetet fasthållna.

Då ni övar på att kvarstå i koherent frekvens och vibration, höjer ni ert medvetande och er upplevelse eller flöde in i de högre dimensionerna. Inse att ni präglar själva ert DNA med denna upplevelse. Förstå att DNA är kapabelt till kommunikation bortom tid och rum.

När ni flyttar er in i de högre dimensionerna kanske ni känner en viss lätthet i varandet eller rymlighet, andra gånger kanske ni upplever färger och former som förbluffar er. Det kan finnas en känsla av förundran och spänning. Dessa upplevelser kan vara en kort tid, men när ni låter det ske oftare blir er medvetenhet av att vara i ett högre dimensionellt tillstånd enklare och ni stannar längre i detta förhöjda tillstånd.

När ni upplever dessa högre tillstånd av medvetande, som låter er förflyttas in i de högre dimensionernas frekvenser, kommer ni ofta i kontakt med varelserna i den dimensionen.

Dessa varelser av ljus och kärlek kommer att stötta och hjälpa er att navigera i dessa nya sfärer. Varje gång ni får en ny upplevelse tar ni med den energin och sår denna verklighet med den och därför gör ni resor mellan dimensionerna mer tillgängliga för alla som kan ta åt sig den inbjudan.

Ni förankrar den förmågan i den globala medvetna databanken som en sann möjlighet vilken låter det kollektiva medvetandet att börja skifta till dessa högre tillstånd av medvetenhet och upplevelse. Det finns en synkronicitet i denna sanning som börjar dyka upp i andras DNA.

Vi vill att ni ska minnas att till och med i dessa synbarligen svåra och kaotiska tider och händelser finns det alltid att annat scenario att frambringa. Kalla fram de som är livsuppehållande och förankra dessa frön i detta täta fält.

Vi utsträcker vår tacksamhet för ert mod att vara i fysiskt form i denna tid; kom ihåg att ni är mästare av energi och ljus, här för att förankra en ny mall. Vi finns alltid tillgängliga för er begäran till hjälp och stöd i er tjänstgöring för mänskligheten.

Teamet.

 

©2017 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited.  You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...