Dikt via Per Beronius; Eget Ansvar, 19 mars, 2017

Ämne: Eget ansvar
Vad innebär det, att ta ansvar
om inte, svara an, mot det som Hjärtat bjuder.
Lyssna till den inre rösten, den kristallklart tydliga
den som bara vill oss väl, inte kan misstolkas, missförstås
otvetydigt, visar vägen till Himmelriket åter.
Där var människa, för första gången
i det nyfödda barnets klädnad, kom till Jorden
såg dagens ljus.
”Bliv, som det lilla barnet, det hör Himmelriket till”
några Mästarens välkända ord, som aldrig
kan misstolkas, missförstås.
Hur veta, om vi tar ansvar för oss själva och varandra
här är inga ord av nöden, vi bara vet, konstigare
mer märkligt än så, är det inte.
Livet enkelt, när vi inte helt onödigtvis, krånglar det till
ansvaret, en del av treenigheten, kärleken
skönheten och sanningen.
När var människa, på Jordens hela rund
utan undantag, lärt sig att stå på egna ben
villkorslöst lärt sig, ta sitt eget ansvar, helt och fullt ut.
Då är vi, som det ett vi är, i Himmelriket på Jorden åter
så det är, om än det kan ta sin väl utmätta, rundliga tid
lära om, lära fördomsfritt nytt.
*  *  *
Från det eteriska där ovan mottaget av Per Beronius
————————————————————————–

Du gillar kanske också...