Dikt via Per Beronius; Ett himmelskt skådespel, 9 januari, 2018

Ämne: Ett himmelskt skådespel
Meddelande:
Inom ett fåtal timmar
denna dag i ett nordligt land
ett par dagar efter trettonde dag jul
har dagen gjort sitt.
I väster, längs horisonten
från Uppsalas utsiktspunkt
ett himlavalvets skådespel
av bibliska dimensioner.
Omöjligt, att åstadkommas
av mänsklig hand, här måste något
väsensskilt annorlunda till.
Så vad är väl då detta
som längs horisonten sig uppenbarar
om inte en gobeläng.
Av underskönt vackra
rosafärgade moln, skapad
av himmelska världar.
Av Solen och Molnen
i heligt samspel.
Vad kan väl detta kallas, vad är väl detta
om inte ett naturens Gudomligt vackra under
verkligheten övertrumfar dikten.
*  *  *
Av Per Beronius från den eteriska världen mottaget.
__________________________________________
__________________________________________________
Res min själ, res till de frihetens nejder, där ingen tyngdkraft till
materien dig binder, res bort min själ, du som låtit dig fångas av
ett mänskligt hölje, det skal som är din farkost under ditt besök i
dödsskuggans dal, vila i den rymd, som på ljusårs avstånd, från
mänsklig oro och kamp existerar den rymd där mörkret gett vika
där frihet, ljus och kärlek är, där ingen tyngdkraft, till materien
dig binder.
Denna text hämtad från boken
Röster från Andromeda,
utgiven 2006
__________________________________________________

Du gillar kanske också...