Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 8 januari, 2018

Judas Iskariot

Måndag 8 januari 2018

Kanal Ann Dahlberg

Jag är Judas Iskariot och jag har kommit idag för att tala om att det har hänt mycket var det gäller att sätta rätt folk på rätt plats. En hel del människor har fått byta plats uppe i makthierarkin, en del människor som ni känner till har fått avgå, andra mindre kända har fått ta deras plats. Det är bara som det ska vara gott folk på Jorden. Förändringarna på Jorden framskrider i den takt som det låter göra sig. Det ena kan inte förekomma det andra.

Solen och ljuset skiner på Er kära Jordbor och dess sken blir allt starkare för var dag som går. Har det inte tinat upp era hjärtan så säg? Har ni inte mött fler fränder som ser den nya tiden an och som har tillfört er vardag en smula hopp? Ett hopp för mänskligheten, ett hopp för Jorden. Har inte detta hopp nu övergått i visshet? Visshet om att en ny värld är på väg att öppna sig i era hjärtan och på er Jord. Det är skönheten i ert inre som speglar skönheten i det yttre. Ta hand om er inre värld nu kära Jordbor för den speglar sig i er yttre värld. Ni ser vad ni tror att ni ser. Vill ni se vackra blommor som slår ut så ser ni det. Vill ni se blommor som kämpar sig fram i mörker och kyla så ser ni det. Tilliten och kärleken bevarar den bild i ert hjärta som talar om hur stor tillit och kärlek du har till dig själv och därmed till dina medmänniskor.

Det är i ert mänskliga kollektiv som ni formar den nya värld som sakteliga håller på att byggas upp idag. Det är fler hjärtan som har låtit sina blommor slå ut och lysa upp världen idag än vad det har funnits på tusentals år. Ni har Er Fader/Moder Gud med er kära barn på Jorden. Er Fader/Moder håller sin hand över er och er Jord idag. Det är dags att vakna och påbörja er resa hem. Hem till de nära och kära som väntar på er och som gör allt för att ni ska komma ihåg vilka ni är. Ni har redan en fot i himmelriket, det är dags att få dit er mänsklighet också. Allt finns här nu, allt finns inom er att upptäcka och glädja er åt. Ni har all möjlighet att hämta ert sanna själv för att i tillit och i kärlek utforska er inre värld som i sin tur kommer att påverka er yttre värld. Det här är viktigt kära Jordbor, det här är viktigt. Utan er inre guidning kan det vara svårt att navigera i er yttre värld idag. Den är full av motsättningar då det gamla faller sönder och det nya håller på att byggas upp. Det gamla tänkesättet fungerar inte längre och ni känner då att ni börjar att tappa fotfästet. Er inre guidning kan ge er den styrka ni behöver för att gå vidare nu. Ibland kan ett iakttagande om vad som händer gagnar er bäst tills ni får den guidning som säger att det är dags att agera.

Allt har sin tid, kroppen har sin tid, hjärtat har sin tid, världen har sin tid och till sist men inte minst Jorden har sin tid. I hjärtat har du vissheten och du vet när allt har fallit på plats. Du har din stora tillit och kärlek där.

Gud bevare Er och vare med Er kära Jordbor!

Jag älskar er så mycket

Judas

Du gillar kanske också...