Dikt via Per Beronius; Ett kvantsprång i världsutvecklingen, 4 april, 2018

Ämne: Ett kvantsprång i världsutvecklingen
Meddelande:
Den mänskliga kroppens dynamik och dynamit.
Här och just nu, i detta nådens ögonblick, kom något
upp till ytan, en påminnelsens förhandsnotis om det
som är på väg till Jorden, i dessa nåderika dagar, där
inget längre är, så som vi av sedvänja vant oss vid.
Sedan urminnes tider, från generation till generation
har kroppens molekylära struktur hållit sig i schack
varit oföränderlig, en och densamma, en självklarhet
tillsynes, men så ej mer, i dessa transformationens
omvandlingens förunderliga tidevarv, där det mesta
för att inte säga allt, till oigenkännlighet förändras,
omstruktureras, så vad då är det som är på gång
om inte något som sig utspelar på mikronivå, en
kroppscellernas förädling.
Fram till denna, den nya tiden, har kroppens celler
varit platta till sin struktur, likt spåren av en
blyertspenna på ett vitt pappersark
men så ej mer.
När den enskilda människan kommit tillräckligt långt
i sin medvetenhetens vandring mot det vi kallar
Himmelriket, händer något nytt, vi aldrig tidigare mött.
Vår kropp i sin helhet förändrar sin molekylära struktur
och det är här varje enskild kroppens cell kommer in
i bilden, och detta är då inte en sinekur,
inget latmansgöra.
Sedan urminnes tider har kroppens varje cell
varit platt till sin struktur men så ej mer, den uppgraderade
förädlade cellen är tredimensionell, kristallin, likt ett kristallens
smycke till sin struktur, kan ta till sig, absorbera
de från dag till annan, alltmer högvibrerande
kosmiska energier, som i dessa nådens dagar
når Jordens yta, med sina konsekvenser.
Hela den mänskliga kroppen förädlas, men som alltid
myntet har sina båda sidor, denna förädling är inte
en sinekur, ej från smärta fri, den fordrar sin kvinna
och sin man, inget latmansgöra, fordrar tålamod
bortom ordens beskrivning, men detta kommer vi
inte undan, om vi har ambitionen följa med mot
Himmelrikets höjder, den femte och högre
dimensioners nivåer.
Människan visste vad den gjorde vid sin ansökan
om tillträde till Jorden, detta Kosmos universitet.
Det tar sin väl utmätta tid
att denna transformation, med sin kroppens
förändring gå igenom, denna övergång från
3D till 5D och högre, som alltid likt en nyfödelse
ej från smärta fri.
Vad mer finns här och just nu att säga än
människan en modig själ, som tillitsfullt lagt alla korten
på bordet, inget mer mummel i kön, kärleken, skönheten
sanningen, för evigt till Jorden, vår älskade och vördade
Moder Gaia kommen, att här för evigt förbli.
Denna text från ovan kommen
Av Per Beronius satt på pränt
må den gagna
________________________

Du gillar kanske också...