Sanat Kumara via Mia Lighthouse 4 april, 2018

Sanat Kumara via Mia Lighthouse 4 april, 2018

Sanat Kumara: Kära er alla, det är med stor glädje jag kommer till er i dag. NI gör mig glada, NI fyller mitt hjärta med obeskrivlig glädje.

Det finns så många mytologier, så många berättelser, så många trossystem… man kan se det som olika sätt att försöka förstå hur allt hänger ihop, hur allt började, hur det fortsatte, vad som hände sedan och så vidare…. Hur att förhålla sig till allt detta? Jag föreslår att ni frågar er: ”Vad behöver jag veta för att utvecklas här och nu? Vad behöver jag veta för att vara mitt högsta jag? Vad behöver jag veta för att leva min fulla potential?”

Jag säger er att Kärlek är allt ni behöver veta. Den Eviga Gudomliga Kärleken, det stora Ljuset som lyser i ert inre hjärta – där finns allt ni behöver veta. Man kopplar upp sig till denna  Gudomliga Närvaro genom meditation och med övning kan man komma till ett tillstånd jag kallar för det Gudomliga NUET. Det är i detta NU ni skapar de liv liv ni vill leva, det är i detta NU ni kan blomma ut i er fulla potential.

Varför är ni här?

För att ni så gärna ville vara här, ni ville det sååå starkt! Ni ville vara en del av det stora Skifte som nu sker, ni ville vara en av dem som skingrade de tunga energierna. Ni är de som ville gå först, ni ville bära ljuset för att Moder Jord och alla hennes invånare skulle lyftas till högre höjder – och detta sker nu. Vissa av er är mycket starkt i Ljuset och andra jobbar med att integrera de stora energi-flödena som strömmar till Moder Gaia i denna stund – allt detta sker samtidigt.

Kan ni minnas hur det var när ni var små barn? Hur ni kunde vakna med en intensiv längtan efter att få upptäcka denna alldeles nya dag där precis allt var möjligt? Kan ni minnas denna inre iver? Kan ni minnas denna starka glädje?

Kan ni minnas hur bråttom ni hade – så bråttom att ni knappt hann äta eller ta på er era skor – för ni ville ut och leka, ut och upptäcka, ut och vara en del av den fantastiska dagen som pågick där ute och bara väntade på dig? Minns den glädjen, minns den ivern, minns den längtan efter att verkligen leva livet till fullo. Jag uppmuntrar er att väcka liv i ert lekfulla hjärta, er barnsliga nyfikenhet, barnasinnets förundran inför den fantastiska värld hon vill upptäcka – jag uppmuntrar er att väcka liv i den livslusten!

Istället för att vänta på ett visst datum då stora saker kan ske, så omfamna dagen på detta vis. De stora saker ni längtar efter sker när tiden är rätt, när ni är redo och ni är redo den dag era hjärtan strålar av kärlek. Denna dag kan vara när som helst, så långt har ni kommit att det kan ske precis när som helst. Därför är varje dag så viktig, därför är varje nu så viktigt, därför är er energifrekvens så viktig, därför är det viktigt att ni hittar tillbaks till er lekfullhet och glädje!

De höga energiflödena som nu strömmar in över Jorden skulle aldrig kunna komma till er/Moder Jord om inte NI hade öppnat upp för dem – ni har öppnat upp för detta genom ert outtröttliga arbete med er själva.

Ni rör er nu i de högre dimensionerna, ni tar bokstavligen steg för steg, det går fort nu för energierna är så starka och ibland kan det kännas som en kraftig yrsel eller liknande – det är era energier som vaknar, de vaknar hos er alla på olika sätt och under korta perioder så kan dessa känslor vara ganska intensiva, men ta det med lugn och vet att det finns inget att oroa sig för, andas djupt, gå in i ditt inre hjärta, slappna av och låt processen ha sin gång. Ju mer avspända ni är desto smidigare går det.

Att de kollektiva energierna har stabiliserats är förutsättningen för att de kan höjas – de går alltså hand i hand; höjning- stabilisering – höjning – stabilisering. Och ni är i denna process nu, både på individ- och kollektiv nivå.

Som ni vet är detta även en tid av utrensning, allt som inte gagnar er ska nu komma upp till ytan för att helas och renas och omvandlas till ljus. Ni vet alla detta, men jag vill ändå påminna er om processen: om något händer så som att ett gammalt sår inom er aktiveras och en negativ känsla, till exempel ilska, väcks; du vet att det inte kommer att gagna dig att ge utlopp för ilskan, du vet också att det heller inte gagnar dig att stänga inne ilskan – det du behöver göra är att möta ilskan, se den, acceptera den, släppa taget om den och slutligen omfamna den, fyll den med kärlek. Med övning kan ni göra detta inom loppet av sekunder.

Vi gör en övning: andas djupa andetag av Ljus, centrera Ljuset mitt i ert huvud, känn att ert sinne är alldeles stilla, alldeles närvarande, medvetandet observerar Ljuset i centrum av hjärnan. Ditt sinne är stilla, ditt sinne är klart, ditt sinne är i balans och fungerar nu på det sätt som den ska – som en objektiv och balanserad rådgivare, i vila.

Andas djupa lugna andetag, förflytta nu Ljuset till ditt inre hjärta, ditt andliga centrum, gå in i detta inre rum och bara VAR i den eviga Frid som finns där. Där finns ingen tid, ingen början, inget slut. I hjärtchakrat är er koppling till det eviga Nuet. Andas in rent Ljus och låt detta ljus fylla hela er varelse och expandera in i oändligheten, bli en del av oändligheten, av Alltet. Du är ren Närvaro, du är rent Ljus, du är ren Glädje – låt nu detta rena Glädje-Ljus fylla varje cell i din kropp – om du stöter på en obalans eller spänning så stanna till, låt Ljuset lösa upp/läka det som behöver lösas upp/läkas, fortsätt så genom hela kroppen och känn hur du fylls på med energi, kraftfull Ljus-energi. Gå åter in i hjärt-centrat och känn Enheten med Allt det som är du och känn att du är en del av Allt. Du är nu i balans, centrerad, hel, du är rent Ljus, du har nu kopplat upp dig till ditt Högsta Jag.

Gör denna typ av Ljus-övningar, eller ”scanning” eller ”centrering” lite då och då under dagen, när du står i en kö, när du sitter på bussen på väg till jobbet – med övning kan ni göra detta när som helst var som helst och på detta sätt ökar du det konstanta Ljuset i ditt liv. Det är meningen att detta Ljus ska vara en del av dig, inte bara när du mediterar utan i varje stund av ditt liv.

Lev från era hjärtan, lev med era hjärtan, lev era högsta jag – genom att se det högsta i dig kan du se det högsta i dem omkring er. Att älska din nästa så som dig själv betyder att både älska dig själv och din nästa och det börjar alltid med dig. Du kan inte verkligen älska en annan om du inte verkligen älskar dig själv och då talar vi inte om en narcissistisk kärlek utan om en kärlek som är fast förankrad i Källan, i Kärlek till Skaparen, i Kärlek till Skapelsen.

När ni använder er av hjärtats kraft – även i små vardagliga händelser, ja då blir livet ett äventyr. När ni kan glädjas åt andras glädje, när ni kan se det vackra i er nästa, när ni kan se den högsta potentialen i det som ännu slumrar – så blir Nuet en källa till ständig glädje och resan blir verkligen njutbar och blir därigenom målet i sig. Ni var beredda att genomlida många svårigheter för att komma till denna tid, för att nå dessa insikter, för att ta dessa steg för steg, för att åter minnas era rena själar, era strålande hjärtan, att minnas genom att ta stegen till att förverkliga ditt högsta jag  – och ni gör detta just nu i denna stund!

WoW! Vilken fantastisk resa det är! Och ni befinner er mitt i den! Genom att transformera era liv transformerar ni världen! Se era liv på detta vis. De flesta av er gör det, men ni behöver också påminna er om det, väcka liv i denna kraft inom er – ständigt, i varje stund. Lev era högsta jag redan nu, vänta inte på en gyllene morgondag utan lev i ert Gyllene Ljus redan i dag!

I Kärlek och Glädje, i Evighet, Amen, Om

Du gillar kanske också...