Per Beronius, 4 Maj 2015

Tema: Tillitens mod att förändra

I en nära framtid, skall människan vara
I Himmelriket på Jorden åter
Om vi så väljer

En måhända orimlig udda tankeform
När vi ser oss omkring på Moder Gaia

Denna vår planet som vill oss bara väl
Och inget annat

Men inget är längre idag, så som det var i går
Inget är längre vad det synes vara

Evolutionen på expressfart
Raketens motorer på fullvarv

Det är nu det skall hända
Det mänskligheten i evigheter väntat på
Utan att något förstå

Den nya tiden har kommit för att stanna
Om vi så väljer

Prövningarnas tid sedan syndafallet
Har varit utdraget lång

Föga om Universums storhet vi förstått och förstår
Med vårt begränsade, rudimentära sinne

Prövningars mångfald vi mött
Utan att något om detta, varför förstå

Varför skulle detta hända just mig
Jag ber ju min aftonbön

Nu gäller det att härda ut
De sista kliven på Jakobs stege
Mot pyramidens topp

Har vi kärlek, mod och tålamod nog att härda ut
När Kosmos energier obönhörligt
Sinne och kropp trummar på
Svaret vårt eget

Vi visste inte vad vi gjorde
I en evighetens gången tid
När vi lämnade Himmelriket i övermod

Ett högt pris fick betala för detta vår val
Som inte kan kallas något annat
Än en dårskapens handling
Med sitt dåres försvarstal

Men gjort är gjort, schackspelets första drag
Kvarnstenen vi egenhändigt hängde om halsen
Den har vi in på bara huden fått känna av

Här och just nu
Återstår en fråga att oss själva ställa

Har vi mod och tålamod
Att lämna vår gamla förlegade 3-D värld
Den som har gjort sitt

Eller tar vi för ”säkerhets” skull ett extra varv
I den gamla välkända, men ack så välbekanta världen
I källarvalven, där vi just nu
Har vår boning

Det är vi själva, var och en individuellt
Som väljer

Hängslen, livrem, livbåt, flytväst och fallskärm
Eller språnget ut i tomrummets inte
Ovan avgrundens djup

I tillit att en Ängel
Guds förlängda arm, fångar oss i sin
Den ovillkorliga kärlekens mjuka famn.

Handsken kastad
Nu återstår det att välja

Är du beredd att ge järnet
Utmaningen ta dig an

* * *
Mottagen av Per Beronius
————————————————

Du gillar kanske också...