Dikt via Per Beronius; Ett själarnas oförväntade kärleksmöte, 24 mars, 2017

Ämne: Ett själarnas oförväntade kärleksmöte
Under kvällspromenaden, i vårens ljusa, ljuva tid
oplanerat, helt överraskande möttes vi, jag känner inte
hennes namn, med det spelar ingen roll.
Hon i rullstolen, med sin ledsagare
utan den minsta förvarning möttes våra ögon, hon
den handikappade, sträckte spontant, med bestämdhet
ut sin kärlekens sökande hand, hennes ögon otvetydigt
vädjande talade med sitt tydliga språk, omöjligt
att misstolka, missförstå.
Jag tog hennes hand i min, hennes hand var varm
ordlöst, med kärlekens tydliga ögon, talade hon till mig
genom de ordlösa ord, som är omöjliga
att misstolka, missförstå.
”Jag finns till, om än jag inte kan höra
känner mig så ensam i denna min udda värld
där jag inte är som de andra”.
Hennes ledsagare förklarade, hon är döv, kan inte höra
underförstått, lever i sin egen begränsade värld
en tankeställare given.
Har vi funderat över det vi tar för självklart givet
lyssna till vindens sus i trädens kronor, forsens brus
syrsans sång, musiken den välsignade och allt annat
vi tar för självklart givet, väl värt en liten
eftertankens stilla stund.
Hur leva i en begränsad värld, där enbart ögon
talar med varandra, men vi må samtidigt minnas
ögonen, själens spegel, säger mycket mer
än många tusenden ord.
I sammanhanget en fråga, var detta kärlekens oväntade
oplanerade möte blott en illusionens dröm, i denna
den grova tredimensionella materiella världen
en berättigad fråga.
Med svaret på ett ögonblick givet, absolut inte
kärleken är verklig, låter sig aldrig övermannas, något
mig också säger, den kvinna jag mötte idag.
Hon som med sina ögon så omisskännligt tydligt
sökande och längtande talade, vi skall mötas igen
om än måhända inte i detta liv.
I sammanhanget en påminnelse
Regnbågen, den försynt tysta, med sina färger
från rött till violett, hör den verkliga verkligheten till
hur än denna, vår nuvarande värld sig gestaltar.
Må vi oss påminnas, inget händer av det
vi kallar tillfälligheter, slump, livet så Gudomligt vist ordnat.
Så vad mer att säga just nu än:
What a wonderful World”.
*  *  *
Från det eteriska där ovan mottaget av Per Beronius
——————————————————————–

Du gillar kanske också...