”Stora stenar” – RV-nyheter Dinar Chronicles 22 mars, 2017

”Stora stenar” – RV-nyheter

Dinar Chronicles

22 mars, 2017

I och med att man kommit överens om en tvåstatslösning i Mellanöstern – Israel & Saudiarabien (Zion) samt Kina & Palestina (Mänskligheten), såväl som ett permanent energimässigt samförstånd i Europa mellan Ukraina & Tyskland (Khazaria) samt Ryssland & Kina (BRICS), finns det tekniskt inget land på jordens yta som befinner sig i krig med något annat land.

Japp, världsfred … inom er livstid, inför era egna ögon. Halleluja!

Tro på det, tro inte på det, leta efter flammor som blossar upp eller skapa framtida konflikter, ifall ni så önskar, men GESARA är orsaken till dessa och andra konfliktlösande utvecklingar, eftersom inget land vill bli utelämnat från den finansiella våg av överflöd som är i färd med att rullas ut.

Och med alla större geopolitiska, diplomatiska och militär-stenar som nu ligger i en ordspråksmässig burk, är det nu dags för de finansiella reformerna att ta vid.

Japp, RV … inom er livstid, inför era ögon. Äntligen. Halleluja!

RV har alltid varit ett enkelt inslag på GCR-kalenderns checklista (även kallad Global Currency ”Christ” Reset).

Inget drama. Ingen stress. Ingen rädsla. Bara en tidsfunktion och ett handslag med välvillig öppen hand kontra en illvillig stängd knytnäve.

Välståndspaketen samt 800-numren har blivit återutfärdade tidigt i morse och har sänts ut till kontaktpersonalen i nyckelpositioner, för att distribueras ut till Internet-allmänheten.

Textmeddelanden och e-mejl har också på nytt lagts på kö, för grupper och individuella valutainnehavare som under årens lopp har gjort on-line-köp.

Ansvariga utbetalare har flytande konton med gulduppbackade digitala krediter, som är redo att vidarebefordra lämpliga summor med hjälp av det nya globala CIPS-systemet, som nu helt och hållet har absorberat det gamla SWIFT-systemet.

I eftermiddag, vet man, är den skarpa starttiden för RV med alla relevanta aktörer redo. Halleluja!

Utrullningsschemat kommer att följas utan undantag eller dröjsmål och alla nationer som inte vid tiden för start är redo, eller som anses bli en uppenbar fördröjning, kommer att ställas åt sidan från RV-utrullningsprocessen under en överenskommen tidsperiod och tillåts sedan ansöka på nytt för att inkluderas i enlighet med GESARAS följsamhetsbestämmelser.

Återigen, inget drama, ingen oro, inget annat alternativ utom ett verkställande, vid denna sena tidpunkt, efter 17 år av det finansiella systemets övergång. Halleluja!

Privata bokförda inlösen-transaktioner har genomförts mellan befintliga högt värderade bankkunder gällande alla valutor förutom ZIM. Förenklade men smärre transaktioner har erbjudits för att täcka utlägg och låta icke-ZIM växlande banker att tjäna några slantar i och med en vinn-vinn-affär för bägge sidor.

ZIM-inväxlingar sker till ett nominellt värde enligt skärmkurserna och kräver inga sekretessavtal (NDA). Om ni önskar suveräna kurser för humanitära projekt som även är jobbskapande, så krävs skärmkurserna så väl som strukturerade utbetalningar. Ni kan ta en lägre kurs eller summa vid er ZIM-inlösen, ifall siffrorna verkar vara alltför höga … det är inte skamligt att erkänna att ni inte behöver eller önskar ett så stort ansvar.

Kom ihåg att ta med två eller tre identitetsbevis, inklusive ett ID som är försett med fotografi (körkort, pass, student- eller arbets-ID).

Som alltid, ha tillit till att service är glädje och glädje är service. Ju mer ni kan avlasta själar, desto mer ska er själ välsignas. Så är det.

Lycka till Dinarland!

Må Gud Välsigna Er och skydda er hälsa, er familj och er lycka!

Aloha Makualani

 

 

“Big Rocks” – Revaluation News – Wednesday – March 22, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...