Dikt via Per Beronius, Evolutionen, utvecklingen på högvarv, 12 maj, 2018

Ämne: Evolutionen, utvecklingen på högvarv.
Meddelande:
Inte helt enkelt, att människa vara
i dessa unika, förvandlingens dagar
där det mesta, för att inte säga allt
till oigenkännlighet stöps om, till
något annorlunda okänt nytt.
Utan förbarmande
de kosmiska energierna trummar på
i akt och mening, människosläktet lyfta
mot allt högre medvetenhetens nivåer.
Livsformernas förändring och förädling
med tiden på högvarv, den ena dagen, den andra
ej det minsta lik, varje dag unik.
En nyfödelse
där vi möter något, vi aldrig tidigare mött
här saknas ord, för beskrivning, upplevelse
en nödvändighet.
Vad annat att göra, än följa med i valsen
undvika, streta emot, naturen är som den är
och det är vi själva, som valt att livet uppleva
i en fysisk kropp, i denna unika tid där inget
är, det som varit, det minsta likt.
Vad står väl annat till buds
i dessa unika nådens dagar att göra
än utan motstånd, följa med mot allt högre
kosmiska, medvetenhetens nivåer.
Vi må minnas
Skaparen, den fria viljan människan givit
det är vi själva, som valt att livet uppleva, i denna
den unika tid, ingen annan, det minsta lik.
I detta sammanhang, en påminnelse
om de klassiska orden av Louis Armstrong (f.1900)
“Nobody knows, the trouble I have seen …”
Någon som känner igen sig, ja
det kunde jag väl tro.
Vad mer, finns väl i dessa välsignade
om än prövande dagar att säga än: människan
en modig själ, som valt att reinkarnera på Jorden
under en epok, ingen annan, det minsta lik.
*  *  *

Du gillar kanske också...