Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 9 maj, 2018-05-12

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 9 maj, 2018-05-12

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har lagt märke till att den mänskliga rasen är mycket fokuserad på vad som pågår utanför dem själva. Ni uppmärksammar vad som händer i ert samhälle, i ert land, i världen, i er familj, i kändisarnas liv. Ni fokuserar så mycket på det som händer omkring er så att ni glömmer att ha koll på det som händer inom er.

En del av anledningen till att ni har utvecklat denna tendens beror på alla de gånger som ni har hört talas om någon svår händelse. Om det så var någon ni kände eller en främling, det spelar ingen roll.

När ni hör talas om att någon dålig händelse, och man berättar för dig att man skyller på någon annan, då håller ni er fast vid ett offer/förövare dikotomi, och det är inte där ni vill vara. När ni tittar runt utanför er själva, var uppmärksamma på hur ofta en person skyller sin nuvarande situation på någon yttre orsak, och jämför med hur ofta hör ni talas om människor som skapar sin verklighet.

Nu, naturligtvis, kan ni minska er räckvidd. Ni kan följa endast de personer på social media som har vaknat upp och tar ansvar för sina liv. Men ni är fortfarande en del av ett kollektivt medvetande som tror på offerrollen och ni är fortfarande en del av ett kollektivt medvetande som vill att folket ska betala för vad de har gjort.

Det är dags för er alla som har vaknat upp att bli den skaparen som ni kom hit för att vara. En av de enklaste, men ändå mest effektiv, sätten ni kan göra det på är att ta ansvar för era egna liv.

Ta ansvar för era skapelser. Var uppmärksamma på vad ni känner, vad ni vibrerar, eller om ni hävdar att ni är ett offer. Ni behöver inte bekymra er om att förändra världen utanför er. Ni behöver inte ändra på vem som är ansvarig. I själva verket är inte polisen, militären, och regeringen ansvariga. Ni är.

Och ju fler av er tar till sig detta faktum, ju mindre behöver ni se utanför er själva av rädsla för att någon i auktoritetsposition eller makt skulle ta någonting från er eller förfölja er.

Nu är det dags att stiga in er kraft, och det är mycket enklare än ni tror. Ni återfår er egen kraft när ni inte bara lägger märke till er vibration utan även ger er tid att skifta den till en högre frekvens.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi njutit av att ha kontakt med er.”

 

 

Översättare: Marketta

Du gillar kanske också...