Dikt via Per Beronius; Existensens cirkelgång, 17 december, 2017

Ämne: Existensens cirkelgång
Meddelande:
Det är så många, som gått före
av dem återstår blott minnen, från det som varit
minnen, som efterhand, suddas ut.
Det mänskliga sinnet
har sina begränsningar.
Det är så många, som kommer efter
om dem, skall vi på förhand, inget veta
och så, det av Moder/Fader Gud är menat.
Sorgen och Glädjen
i armkrok vandrar, forntid, nutid, framtid.
Så det är, under jordevandringen
men i evigheten, är det helt annorlunda.
Där existerar inte det, vi
Moder Gaias barn, kallar tid.
Existensen
så vidunderligt förunderligt ordnad.
Människan, en modig själ
som visste, vad hon gjorde
vid sin ansökan, om tillträde till Jorden
detta Universums Universitet, med sina
extremt högt satta inträdeskrav.
Som inte, vem som helst
släpper över bron.
Detta epos, några ord
som med envishetens mått
propsat på, att bli satta på pränt
denna dag, här och just nu.
Allt har sin Gudomliga mening
i evigheten.
Detta skrivet givet, i en årstid
där mörkret viker.
Dagarna allt längre, ljuset
från den ena dagen till den andra
kommer åter, på denna nordliga del
av globen.
Det är så många, som gått före
det är så många, som kommer efter
cirkeln sluten.
Människan, en modig själ
om detta, behöver de så kallat lärde
inte tvista.
Ӏlska dina fiender
de är dina lärare”
*  *  *
Av Per Beronius, från den eteriska världen mottaget
__________________________________________
_____________________________________________
Livet på Jorden, ett teaterspel, med otaliga akter, där var
och en av oss, en av skådespelarna är, kanske den akt
av tumult, som nu sig utspelar i vår värld, är den sista
innan Jorden tar klivet, ett kvantsprång gör, på ett ögon-
blick sig omvandlar, till en eterisk, mer utvecklad och
kärleksfull form, och när detta sker, när porten, till den
Nya Tiden öppnas, är vi då redo att följa med.
Denna text, ett utsnitt ur baksidestexten till boken
Daggdroppar i Gryningsljus
Utgiven  2005.
_____________________________________________

Du gillar kanske också...