Saul via John Smallman, 14 december, 2017

Saul

via John Smallman

14 december, 2017

Ni befinner er exakt där ni ska vara, i varje ögonblick

Mänsklighetens framskridande mot sitt uppvaknande har tett sig förbluffande för oss alla här i de andliga rikena. Trots allt kaos och all förvirring som uppstår överallt i världen, går nu uppvaknandeprocessen extremt fort framåt. Alla bitar, alla strängar och förbindelser, alla pusselbitar kommer samman på ett underbart och harmoniskt sätt och stunden för ert massuppvaknande är mycket nära. Många av er har hört sådana här slags meddelanden förut och när ni läser detta undrar ni ifall det här kommer att bli ytterligare en pseudo-händelse. Jag försäkrar er, det kommer inte att bli så. Tidigare har frågor uppstått för att tiden är flytande och flexibel, fastän den för människorna förefaller flöda i en högst regelbunden och konstant linje och i en konstant hastighet och det är den hastighet som ni har vant er vid och enligt vilken ni har anpassat er metabolism. Men det är inte så enkelt; tiden som en del av illusionen är mycket varierande, fastän den för er inte verkar kunna vara det. Frågorna gällande tiden har nu blivit lösta och er uppvaknandeprocess framskrider på ett underbart sätt.

När ni tar detta med i beräkningen, kan jag försäkra er om att stunden för ert uppvaknande är mycket nära förestående. Fortsätt ha en avsikt att vakna upp och förnya den dagligen när ni vänder er inombords för att meditera, be, eller bara slappna av, in till den Kärlek som bor där. Denna dagliga stund av att vända er inåt för att öppna er upp för Kärlek, är den viktigaste delen av er dagliga rutin, oberoende av hur upptagna ni tror att ni själva är. Och naturligtvis, när ni tar er en stund ur er hektiska dag för att göra detta, så dyker ni efteråt upp och känner er utvilade, förnyade och mer levande, sålunda kan ni på ett mycket bättre sätt hantera allt som under er dag personligen kan tänkas dyka upp för er.

Fastän massmediernas nyheter kan förefalla mycket störande eller oroande, engagera er inte i dem med rädsla eller en känsla av hjälplöshet som ett svar på dem. Ni befinner er exakt där ni ska vara i varje ögonblick och genom att öppna er för Kärleken inombords, förstärker ni era mänskliga energifält och gör dem långt mer effektiva, när de under dagen samverkar med energifälten hos andra med vilka ni engagerar er i tankar, ord eller gärningar. Det är vad ni just nu befinner er på Jorden för att göra, att kärleksfullt engagera er med andra, oberoende av de slags situationer ni finner er själva i, genom att mest effektivt visa på Kärlek i handling. I egenskap av Guds gudomliga barn så är ni Kärlek i handling, men i egenskap av ego-inriktade människor låter ni era rädslor och er känsla av otillräcklighet eller inkompetens resa upp en mycket kortlivad slöja mellan era mänskliga själv och ert sanna Själv, sålunda håller ni det senare i skymundan. Er avsikt innan ni inkarnerade har alltid varit att införa Kärlek och Ljus i varje fråga eller problem som dyker upp för er. Men på grund av att ni har glömt bort detta, samt också på grund av er tendens till att tro och lita på vad era egon talar om för er, så kan det ofta förefalla för er som om ni praktiskt taget var maktlösa att kunna påverka de händelser som bara verkar inträffa runtomkring er. Detta är inte fallet, för i egenskap av människor har ni praktiskt taget ingen aning om den enorma kraften hos era energifält, när ni dagligen laddar upp dem i de där stilla stunderna som ni tillbringar inombords. Innan ni inkarnerade, så valde ni att vara precis där ni är, i varje stund av er mänskliga existens, fastän detta i egenskap av en människa förefaller vara en befängd tanke. Men det finns inga ”slumpmässiga” händelser eller situationer i vilka ni märker att ni är involverade, de är alla en del av den gudomliga planen, er plan. Det enda okända är hur ni, i mänsklig form, kommer att reagera, eftersom ni till största del har glömt bort vilka ni i sanning är – Varelser av oerhörd kraft och Kärlek.

De av er som läser detta och liknande meddelanden, ser fram emot att få vakna upp, längtar efter att få känna er själva så som ni i sanning är, för djupt inombords vet ni att ni är långt större än vad ni förefaller vara när ni enbart identifierar er med era mänskliga kroppar. Men på grund av de begränsningar som era mänskliga kroppar pådyvlar er och under vilka ni innan ni inkarnerade gick med på att arbeta, samt på grund av det oljud och de distraktioner i vilka era egon ständigt försöker ringa in er, förefaller det er ofta som om uppgiften framför er vore omöjlig. När allt verkar vara ytterst överväldigande, vänligen gå inombords under några minuter, stilla ert sinne och kalla på oss, ert ’andliga support team’, för vägledning och stöd – vi finns ständigt med er och väntar på att få svara när ni kallar.

När ni kallar på oss svarar vi er alltid omedelbart, det är varför vi finns tillsammans med er. Vad ni behöver göra är att ha tillit till er intuitiva förnimmelse av vad som är rätt drag i alla situationer, för det är denna vägledning som ni har bett oss om. Men ofta rusar era egon mycket högljutt iväg, antingen för att övertyga er om att den kärleksfulla tanke som precis inföll sig hos er inte kommer att fungera, eller för att dränka den så att ni inte ska kunna ”höra” den. På grund av de illusoriska spel i vilka ni har engagerat er alltigenom era mänskliga liv, förefaller det er som detta att vara kärleksfull är en svag och ineffektiv respons när intensiva emotioner flödar. Men när ni avhåller er från att ögonblickligen och känslomässigt engagera er, genom att låta ett ögonblick passera innan ni svarar, så kan ni svara på ett kärleksfullt sätt och sålunda lösa upp alla potentiella spänningskonflikter innan de uppstår.

Ni är varelser av Kärlek, frid och harmoni, men ni spelar temporärt sådana spel inom vilka ni förnekar verkligheten, för att engagera er i rädsla och dömande. Inom spelen förefaller det som om ni behövde hålla fast vid rädsla för att helt och hållet vara medvetna om de faror som råder och för att göra fördömanden om vad som är rätt och fel, vänster och höger, gott och ont, vackert och fult, för att hålla er trygga inom denna otrygga och hotfulla omgivning som närsomhelst kan dyka upp för att krossa er. Javisst, era mänskliga kroppar är sårbara, men de är inte ni. Ni är långt, långt mer än de kroppar som ni använder som fordon, för att ni ska kunna leva inom och uppleva den illusoriska världen av separationens spel.

Ert Hem, Verkligheten, finns där ni för evigt existerar i vartenda ögonblick av er existens, och detta är just nu, varhelst ni upplever livet i egenskap av att vara människa. Vägen till ert uppvaknande, vägen till fullt medvetande gällande er sanna och gudomliga natur, kommer ständigt att leda er inåt till er heliga inre helgedom, där Kärleken bor permanent, för evigt. Det är inom er och det är var ni kommer att finna Den. Att leta efter Den utanför er, någon annanstans, eller hos någon annan, är i grund och botten ett val att inte hitta det ni eftersöker. Detta heliga tillstånd är Guds närvaro, där allt som han har skapat har sin eviga och ytterst glädjefyllda existens. Och så som Han skapade er, detta är var ni i varje ögonblick har er hemvist. Ni har bara temporärt blivit svepta in till ett tillstånd av minnesförlust, där bleka glimtar av Verkligheten kort dyker upp i ert sinne och sedan bleknar bort, när distraktioner uppstår och drar er tillbaka genom era kroppar, till illusionen. Ni behöver era kroppar för att kunna spela separationens spel, men i denna upplevelse av separation finns det skenbart ändlöst med möjligheter att få uppleva smärta och lidande och det är era kroppar som får genomgå dessa trauman.

Att dagligen färdas inombords är alltid ett tillfälle att uppmärksamma att ni inte är kroppar, utan gudomliga varelser som har en kroppslig upplevelse och när ni utför den Kärlek som ni är, så får ni kraft och intensiteten i all smärta eller allt lidande minskar. Med anledning av att ni är gudomliga så har ni makten att både hela era kroppar och att leva i världen inom era kroppar, medan ni samtidigt inte blir förslavade eller fängslade av den smärta och det lidande som kropparna upplever. Att vakna upp innebär att återställa era kroppar till perfekt hälsa i er ungdoms blomstrande för så länge ni väljer att förbli förkroppsligade.

Ni är fria för ni skapades fria, allting som Gud skapar är för evigt fritt och genom ert oundvikliga uppvaknande återvänder ni till fullt medvetande om den oändliga frihet som är ert gudomliga arv.

Med så mycket Kärlek, Saul.

 
Saul via John Smallman, December 14th, 2017 – Sananda

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

You may also like...