Dikt via Per Beronius; Existensens mysterieskola, 9 oktober, 2017

Ämne: Existensens mysterieskola
Meddelande:
Vad har väl denna, av Gud givna dag att berätta
en av de i Oktober, där Solen, dag efter annan
allt närmre mot horisonten sig sänker.
Detta mönster, från år till annat sig uppreparar
med envishetens monotoni.
Vad är väl detta något annat, än ett mirakel
om än vi det, som en självklarhet betraktar, där vi
sitter fast i vårt självklarhetens odiskutabla mönster.
Vilken är den kraft, som får detta livets fenomen, dag
efter annan, månad efter månad, år efter år, sig repetera
det vi i vårt vanans mönster, som en självklarhet betraktar
där vi sitter fast i oss själva, allt skall ju vara så som
det alltid har varit, förändringar skrämmer.
Vi kan kalla det som på Jorden händer vad än vi vill
det gör ingen skillnad, men kanske värt att fundera över
i en sinnets, fridens och fredens stilla stund.
Vilken är den kraft, som bakom dessa livets mirakler
sig döljer, vad är väl meningen med jordelivet
varför är vi på planeten Jorden, varför inte på
någon annan planet i den oändliga rymden
varför finns vi till, men ändå.
Allt som händer, har en mening
frågorna tillsynes utan slut, staplar sig på hög
vi må fråga utan att få svar, men ändå, ge inte upp
kanske värt i en stilla stund lämna vardagens bestyr
åt sitt öde, under en meditationens stilla stund
i en minnenas lund.
*  *  *
Av Per Beronius från den eteriska världen mottaget
__________________________________________
______________________________________________________________
Den djupa brunn vi inom oss bär, ett sanningens arkiv där våra liv sekund för
sekund dokumenterats från den punkt där i själsform vi föddes, har du modet
se ner i din egen djupa brunn, filmföreställningen bevittna, där dina liv sekund
för sekund spelas upp, har du modet, möta dig själv, varje din tanke, varje din
handling, oredigerad, osminkad, utan förskönande attribut, om inte vet, förr eller
senare skall verkligheten hinna oss ifatt, följden av varje vår handling, resultatet
av varje vår tanke, komma till oss åter, Mästarens ord, allt vad ni vill att
människorna skall göra er, det skall ni ock göra dem, i eldskrift, i vår själ
präntas in.
Ett utdrag ur boken Strandlinjens Magi, utgiven 2007.
Med en dedikation, ”Till mina lärare”.
______________________________________________________________

Du gillar kanske också...