Dikt via Per Beronius; Tidlösheten, 4 oktober, 2018

Ämne: Tidlösheten
Meddelande:
Hoppets stjärna, vad är väl dikten något annat
än ett balsam för själen, detta det osynliga
som får hoppet att spira, om än det är vinter
stormarna besinning förutan härjar.
Tanken, den osynliga, av kärleken
skönheten och sanningen ledsagad och understödd
en nödvändighet för livets fortbestånd, den förutan
vore Jorden en öken utan liv.
Vi blir det vi tänker, tänk kärlek
och kärleken kommer oss tillmötes.
Det behövs så tillsynes lite
för att skapa så oändligt mycket
mörkerkrafterna har inget det minsta
att kärlekens ljus sätta emot.
Livsgnistan, den osynliga, av Änglavärlden ledsagad
ett villkor för livets fortbestånd, minns i sammanhanget
Moder/Fader Gud lämnar inget enda av sina barn
åt sitt ensamhetens öde.
Änglavärlden ledsagar människan på varje trappsteg
mot Himmelrikets höjder, där kärleken, skönheten
och sanningen har sin boning.
Minns också, det människan, av sedvänja kallar tid
är en illusion, en myt, tiden inget annat än ett satans trick
med avsikt att slå blå dunster i människans ögon, för att hålla
människan fångad till händer och fötter.
Det vi kallar ålder, har inget det minsta
med den verkliga verkligheten att göra, åldersmyten är inget annat
än ett satansversernas påfund, med avsikt, slå människan ur brädet.
För att planeten Jorden
denna Gudomligt vackra annektera
men detta trick, är på förhand till misslyckande dömt.
En, till sin fulla medvetenhet uppvaknad mänsklighet
låter sig inte längre luras, lurendrejeriet varat länge nog
erfarenheten danar.
Vad annat för mörkrets krafter att göra
än försvinna med svansen mellan benen
till andra jaktmarker i den universella rymden.
Varje människa har sitt eget ansvar, svara an
mot det som Hjärtat bjuder, nog om detta för denna gång.
Fortsättning följer, dessa dagar blott de första
av den nya välsignade tiden, den som mänskligheten
i evigheter väntat på
*  *  *
________________________________________________________
Himmelriket, Fadershuset, en förlupen tanke, ur äventyrslystnad född
beslutet att lämna den himmelska friden, Big bang den stora smällen
tid och form, arenan ockuperar, födelsen av ett materiens Universum
Den förlorade sonen, porten till fadershuset bakom sig stänger, egot
kommandot tar över, i en polariserad värld, av motsatser tävlan, och
konfrontation, Yin och Yang, Mörker och ljus, rädsla och kärlek
hierarkier, Maktens arrogans, smärta utan gräns i dödsskuggans dal
den förlorade sonen fått nog tänker om, vänder till Fadershuset åter
_________________________________________________________
Ett utsnitt ur boken
Bortom 2012, Det förlovad landet i väntan på sina döttrar och söner
utgiven 2010.
_________________________________________________________

Du gillar kanske också...