Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 8 oktober, 2017

Ärkeängeln Gabriel, 8 oktober 2017

Via Shanta Gabriel

 

Frigörelsen av rädsla är ett litet pris att betala för glädjen av en fullständig

sammansmältning med det Gudomliga

Detta är ett exempel på änglalik humor. När Ärkeängeln Gabriel antydde att ”frigörelse av rädsla är ett litet pris att betala”, pekade han på min gamla benägenhet att hålla fast vi det som är obekvämt men känns bekant. Det är också en vänlig tillrättavisning för att hjälpa mig att uppmärksamma vad som kan bli min upplevelse, om jag är redo att lita tillräckligt på mig själv för att frigöra rädslan och öppna upp för nya möjligheter i mitt liv.

Av någon anledning verkar vår kultur tro att det mest ansvarfulla vi kan göra är att fokusera på våra rädslor, och att oroa oss för framtiden är den förberedelse vi behöver för att få bra saker att hända. Vi vet från att ha studerat magnetism att denna attityd är raka motsatsen till vad som är sanning i våra liv.

Vår andliga resa är en väg till att överge våra tankar om rädsla och låta dem ersättas av Universums Oändligt Kreativa Intelligens. När vi är upptagna av tankar som är baserade på rädsla, så överskuggar de möjligheterna, som också existerar samtidigt.

Vi lever i ett fält av Ren Potential. Det finns så många möjligheter som väntar på att vi ska göra anspråk på och erkänna dem, men vi kan inte se klart förrän vi är villiga att öppna dörren för möjligheterna till Kreativ Lösning.

Fullständig sammansmältning med det Gudomliga innebär att jag anpassar mig till den Oändliga Intelligensens Rymd, där mirakler sker. För att göra det behöver jag skapa ett eget utrymme som jag kan gå till för att be och ta det lugnt, så att jag kan koncentrera mig på den andliga sanning som finns bortanför det jag kan se. Det behöver inte vara detaljerat, men det kräver min vilja att ta mig tid för att höja mina vibrationsfrekvenser, så att jag kan börja förstå från ett högre perspektiv.

Denna meditationstid lugnar mitt nervsystem, min djupa, lugna andning centrerar mig och den Oändliga Visdomen i mitt hjärta börjar ge mig nya idéer och Kreativa Lösningar. Jag håller på att uppamma en ny villighet att fråga efter det jag verkligen vill uppleva och be om hjälp från Ljusets Väsen, som alltid är med mig och ger mig stöd. Det kallas bön. Bön kan hjälpa oss att erkänna och acceptera våra upplevelser, samtidigt som vi fokuserar på nya möjligheter och mirakulösa resultat. Här är min bön för idag:

 Gudomliga Närvaro

Frigör mig från denna rädsla som fördunklar sanningen om mitt väsen. Jag är villig att öppna mitt sinne och lita på att jag alltid är gudomligt inspirerad och guidad i varje ögonblick. Jag är tacksam för att jag vet, att när jag öppnar mitt hjärta för kärlek tillåter jag ett nytt liv att växa fram inom mig som skapar en ny början på alla nivåer.

Jag överräcker mina bekymmer till det Gudomliga Ljusets Änglar och litar på att den processen ger mig den klarhet jag behöver för att se en Kreativ Lösning inom alla områden i mitt liv. Jag öppnar upp för att ta emot mirakler i mitt sätt att tänka, bete mig och i mitt trossystem.

Snälla, hjälp mig att komma ihåg att jag inte är ensam, och låt mig alltid känna mig omgiven av Vingar av Ren Kärlek. Och så är det.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

www.ShantaGabriel.com

Du gillar kanske också...