Dikt via Per Beronius; Existensens mystik och dynamik, 2 november, 2018

Ämne: Existensens mystik och dynamik.
Meddelande:
Minnesbilder, från en förgången tid
som passerar revy, tågar förbi, likt bilder, på biografens duk,
varandets mysticism och dynamik.
Vad är det, att människa vara
vad är det, att finnas till, en väl befogad fråga
när ingen dag, är någon annan det minsta lik.
I backspegeln vi tittar in, och blir påminda
om de bibliska orden.
Se framåt, se inte bakåt, om så du gör
finns det risk, att du till en saltstod förvandlas.
Javisst är det så, det som varit, har varit
för att aldrig komma åter.
Livet går aldrig baklänges, så vad annat att göra
än se framåt, med mod i blick, mot det osynliga, om det
vi här och just nu, inget det minsta vet.
Livet på Jorden, med sina oförutsägbara krumbukter och finter
så förunderligt underligt, gör vad det kan
för att kasta ryttaren ur sadeln.
Inget är, vad det synes vara
allt är något, väsensskilt annorlunda annat.
Så det är, och inget mer med det, förutom
att här ta denna barnets saga slut
Må den gagna.
*  *  *

Du gillar kanske också...