Rådet via Ron Head, 2 november, 2018

Rådet

via Ron Head

2 november, 2018

”Dra ditt strå till stacken”

 

Vi ber att var och en av er nu drar ert strå till stacken. Var medveten om att du förmår göra detta, oberoende av var du befinner dig eller vilka dina egna omständigheter är. Om du kan, erbjud dig att stötta dem som finns i din omgivning. Ifall du upplever att du, där du befinner dig står ensam, så sträck då ut dig inom hjärtat, ta kontakt med dem du känner för tillsammans med oss, och ha för avsikt att lyfta alla som kan höjas upp. Sänd kärlek och stöd till alla som behöver det, som tar emot det. Och var absolut medveten om att varje tanke, ord och känsla av kärlek, av ljus, av healing och av glädje som du har, lyfter Allting som är er mänsklighets enhet.

När ni ser på någon annan, se dem som vilka de i sanning är. Se dem som ett annat ansikte av den gudomliga varelse som ni alla är. Oberoende av hur de ser på sig själva, vad de uppvisar, håll utrymmet för dem att bli det bästa de förmår. Det kanske inte är möjligt för dig att nå ut till dem för stunden, men det är säkerligen möjligt att du kan visa dem att du uppmärksammar dem för vilka de är, om de så kan se det eller inte.

Om du inte kan visa dem vilka de är, så kan du visa vem du är. Vid en viss tidpunkt, förr eller senare, kommer de att få veta att också de kan bli det. Detta är vad en vägvisare kan göra.

Vet med all säkerhet att var du än befinner dig och vad du än måste göra nu, så är det exakt vad som behövs. Om någon annan kunde göra det, så skulle de göra det. Lev därför ditt liv på det allra bästa sätt som du känner till. Var i tacksamhet. Var i kärlek. Var i glädje. Du förändrar denna värld till att bli något som du alltid har vetat att den kunde bli.

Var medvetna om att vi finns med er i varenda tanke, känsla och andetag. Vi är inte separerade från er, precis som ni inte är åtskilda från varandra. Ni kommer att komma till insikt om detta på ett innerligt sätt.

Så är det.

 

There are two published books available on Amazon that contain the collected messages received by Ron Head (that’s me). The first is The Wisdom of Michael, available HERE, and the second is It Rings True, available HERE

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...