Dikt via Per Beronius, 16 november

Per Beronius

Tema: Så sakteliga, försynt, tonar en ny världsbild fram

En värld som står i brand
Och några minnenas, tidlöshetens eviga, ordlösa ord
Från en länge sedan förgången tid

”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er
Det skall ni ock göra för dem”

Välkända ord från en sedan 2000 år gången tid
Uttalade av vem, ja, det vet vi alla och envar mycket väl

Hur ser det ut på Jorden, Moder Gaia, den dag som idag är
Hon, så generöst och självuppoffrande föder oss alla, hennes barn
Det vet vi också, när medvetet vi ser oss omkring

Ser in i oss själva, lyssnar till Hjärtats försynta
Men kristallklart tydliga röst

Det nuvarande kaoset på Jorden kan ingen undgå, gå förbi
Så vad gör vi för att få ordning på en värld i lågor
Vi kan inte sitta still och rulla tummarna
Det duger inte, något mer måste till

Även om detta, låter försynen den barmhärtiga, få oss att veta
Vad annat göra, än se inåt, börja med oss själva
Det är där som allt tar sin början

Lyssna till Hjärtats försynta men kristallklart tydliga röst
Den som aldrig kan misstolkas

Vi har alla ansvar för oss själva och varandra
Så som det ett vi alla är, en och densamma, om än detta
Kan vara svårt att inse och förstå, i overklighetens dimmor

Innan vårt tredje öga sig öppnat
Illusionen vår syn till oigenkännlighet förvränger

Hur tar vi detta vårt ansvar på allvar
Kärleksfullt svara an, mot det som Hjärtat oss bjuder
En samvetsfråga, det vet vi alla och envar

Vad kan vi då mer göra, i dessa de yttersta dagar
När hela vår värld står i brand, från nord till syd, från öst till väst
Från det där ovan, till det där nedan

Vad är det vi väntar på
Något för oss alla och envar att i stillhet fundera över
På djupet begrunda

Än en gång vända sig inåt åter, där allt vi söker står att finna
Påminna oss om Mästarens, Jesu Sananda, Joshua tydliga röst

”Allt vad ni vill att människorna skall göra mot er
Det skall ni ock göra mot dem”

Tidlösheten har alltid varit, skall för evigt vara
Den uppvaknade människan till tidlöshetens revir återvänder
Hoppet det sista som människan överger

Till en kärlekens, skönhetens och sanningens värld
Kommit åter

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
—————————————-

Du gillar kanske också...