Dikt via Per Beronius, Flodens mysterieskola, 25 september, 2017

Ämne: Flodens mysterieskola
Meddelande:
Existensen, tillvaron, varandet; rörelsen
Livet, handlar aldrig om stillestånd, livet en ständig
vågrörelse, framåt, uppåt, mot stjärnornas riken.
Minns dessa ord, du min syster och bror
och livet blir lätt att leva, så som det av Moder/Fader Gud
är menat, stillestånd, på stället marsch, en omöjlighet.
Var dag, har sin egen speciella unika färg, form, framtoning
och mening, i färgernas hela spektrum från rött till  violett
från det där nedan, till det där ovan, där allt vibrerar
med sin skräddarsydda bestämda våglängd
och frekvens.
Vad annat att göra, än ta lärdom av floden
den som aldrig slår sig till ro, avbrott förutan
är i ständig rörelse, morgon, middag, kväll, och allt
som där emellan är, på färd mot havet, det oändliga
i dess cirkelform, utan början och slut, där kärleken
skönheten, sanningen och evigheten, har sin boning.
Floden frågar aldrig, tvekar inte
den bara fortsätter målmedvetet sin färd mot havet
det oändliga, utan att grubbla och fundera.
Livet mycket enklare, än vi anar
när vi inte helt i onödan krånglar det till.
Av Gud det är menat, vara lätt att leva i kärlekens
skönhetens och sanningens hegemoni.
Av floden, har vi en myckenhet att lära
måhända, något att fundera över, i en
meditationens fridfulla stilla stund.
*  *  *
Från ovan av Per Beronius mottaget att spridas vidare.
————————————————————————-
__________________________________________________
En själs förundran, över livets början, och det nyväckta livets
gåtfullhet, ett uppvaknande, en första medvetandets upptäckt
att vara i en barna-kropp, det enda jag vet, just nu, är jag här
kommen från ingenstans, observerar storögt vad omkring mig
är, blott ett medvetande jag är i en barna-kropp utan medveten
erfarenhet, utan att fundera, utan att förstå, utan att fråga varför
jag är här, på resa i ett Universum oändligt stort, jag är, men
detta ej jag förstår, mitt Universum just nu begränsat till ett
litet rum, med fyra väggar, golv och tak.
__________________________________________________
Utsnitt ur boken, Röster från Andromeda, utgiven 2006.

Du gillar kanske också...