Dikt via Per Beronius; Förändringarnas storm och virvelvindar, 26 februari, 2019

Ämne: Förändringarnas storm och virvelvindar.
Meddelande:
Det som var i går, är inte längre i dag
Liv är förändring, förändring är liv
kan det uttryckas tydligare än så.
Var inte rädd för förändringens stormvindar
de stormar, när det dem behagar, så det bara är
och inget mer med det.
Hur hantera stormvinden, när den löper över slätten
vad annat att göra än hålla sinnet kallt, hjärtat varmt
och allt kommer att hålla sig rofyllt
så som det av Gud är menat.
Överdrifter hör inte det verkliga livet till
livet enkelt när vi inte helt i onödan krånglar det till.
Och här tar denna saga slut
må den gagna.
*  *  *

Du gillar kanske också...