Dikt via Per Beronius, Fördomars beläten, 17 april, 2018

Ämne: Fördomars beläten
Meddelande:
I dessa nådens dagar
lever vi i den tid, där vi äntligen insett
åldrande, sjukdomar, begränsningar
av allehanda slag, fördomar
som inte hör livet till.
Föryngring påbörjad
för alla och envar, som så väljer.
Det har sagts mer än en gång
vi blir det vi tror, vi blir det vi tänker
av satans företrädare, har vi grundlurats att tro
livet på Jorden har sina begränsningar
men så är det ej.
I dessa dagar har satans-verserna
av en till sin fulla medvetenhet uppvaknad mänsklighet
satts åsido.
Det är vi själva, alla och envar
som väljer hur jordelivet skall sig gestalta.
Det enda av nöden
fördomar placerade på sophögen.
Den nya tiden
till en fullt uppvaknad mänsklighet kommen.
Sjung och var glad
äntligen, har satans fångst-rep klippts av
för att aldrig mer till Jorden komma åter.
Än en gång en påminnelse om receptet
vi blir det vi tänker, så enkelt
när den gordiska knuten
vi löst upp.
*  *  *
Denna dikt, från den eteriska världen kommen
av Per Beronius satt på pränt, med avsikt
att vidarebefordras.
______________________________________

Du gillar kanske också...