Ärkeängeln Gabriel via Shelley Young, 14 april 2018

Ärkeängeln Gabriel

Via Shelley Young, 14 april 2018

Inga av era upplevelser är någonsin slöseri med tid. Varje erfarenhet, bra eller dålig, har hjälpt er att ytterligare definiera era fördelar och gett er fantastiska möjligheter att växa och expandera, även om de inte alltid föll ut så som ni önskade att de skulle.

Det finns också en idé om att det har varit slöseri med tid om ni har varit snälla mot någon som inte uppskattade era ansträngningar. Kära Ni, er vänlighet var en vacker handling av självuppoffring och bidrog till planetens kollektiva energier. Er hjälpsamhet är aldrig någonsin bortslösad.

Så låt aldrig er oro för resultatet dämpa er naturliga impuls att vara kärleksfulla, vänliga eller medkännande mot andra. Tillåt er gudomliga natur att stråla i vetskap om att det är där den verkliga glädjen finns – i er förmåga att leda med ert sanna, rena uttryck av er själva. Om ni ser till att ni också är snälla, medkännande och kärleksfulla mot er själva, kommer ni att kunna hylla er själva på ett sätt som hedrar alla inblandade.

En av de största sakerna ni kan göra är att titta på hur tillfreds ni är med era livserfarenheter, och att hylla ert skapande är att undersöka omständigheterna i ert liv med nya ögon, och börja göra val utifrån dem.

Så först rekommenderar vi er starkt att ni stannar upp och frågar er själva vad ni skulle göra om ni inte kände en enda människa i världen. Vad skulle ni göra om det absolut inte fanns någon rädsla eller något dömande? Om ni inte hade någon ni kände att ni måste behaga? Om ni med säkerhet visste att allt skulle bli bra?

Nu när ni har lite klarhet i hur ni förnekar er själva eller håller tillbaka, bestäm då vilka inslag ni vill presentera i era livsuttryck. Det här är den kritiska delen. Se till om ni gör något på grund av en känsla av plikt, ansvar eller personlig integritet, att ni då är klara över det faktum att ni gör det därför att ni väljer att göra det, inte för att ni måste.

Att inse att allt är ett val av fri vilja är hur ni hanterar förbittring, Kära Ni. Det är hur ni väljer att ta eget ansvar, från att vara ett medvetet offer till att hylla er medfödda och autentiska makt som en skapare av er livssituation. Det tar er från motstånd till acceptans, vilket kommer att skapa mycket större tillfredsställelse i alla er kontakter med andra. Val är er självbestämmandemakt i aktion.

Varför inte ta en sak – ett problem som ni har – och släppa det. Ge det till Gud så att Han kan ta hand om det för er. Skicka iväg det så att det kan lösas upp, och fall inte för frestelsen att ta tillbaka det innan det är upplöst. Överlämna det och släpp det.

Om ni verkligen koncentrerar er när ni gör det, kommer ni att finna att ni omedelbart känner lättnad. Ni kommer att känna att energin förändras kring problemet med en gång. Ni kommer att känna det som om en sten föll från ert bröst, så att säga, vilket är en indikator på att det har hanterats framgångsrikt, och redan skickats iväg till de energier som kan lösa upp det. Ni har låtit det överföras till det rike där osynliga gudomliga upplösningar kan ske, även kallade mirakler.

Det finns aldrig någon anledning att hantera det ensamma, Kära Ni. Är det inte dags för er att utforska och utnyttja det ändlösa stöd ni hela tiden har tillgång till?

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...