Dikt via Per Beronius; Försåtets list, 16 juli, 2018

Ämne: Försåtets list
Meddelande:
Ingen kan något
vad än det vara må, för den klarsynte döljas.
Den klarsynte, ser igenom alla barriärer
här har lögnen, absolut inget att göra.
Vad som än händer
kommer sanningen förr eller senare, upp på bordet.
Sanningen oundviklig, för livets fortbestånd
Gud vet allt, ser allt, hör allt.
Lögnen tror sig om
genom bakdörren, komma in på estraden.
Så det må vara, men den klarsynte
låter sig inte, av lögnen akterseglas.
Vad lögnen har gjort, är vanskligt och kort
”dör likt en stormvind, i öknen bort”.
*  *  *
————————————————————
Vet när du är i det lilla är du i det stora, när du
är i ögonblicket, är du i evigheten, därför, du
sökare på Jorden, sök det lilla, och det stora
du skall finna, sök ögonblicket, och evigheten
du skall finna, därför, stanna upp på din väg
gå in i din eviga kärna och du kommer att
erfara tystnaden, stillheten och den eviga
friden, du skall då inse, du är hemma, var än
du befinner dig på din väg, när detta du
förstått, då är du äntligen hemma, efter din
långa mödosamma vandring i ditt sökande
i ditt sökande efter dig själv.
————————————————————
Denna dikt hämtad ur boken
Spårljus Del 3, Evigheten
Utgiven 2005.

Du gillar kanske också...