Sananda via Ann Dahlberg, 16 juli, 2018

Sananda

Måndag 16 juli 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Jesus och jag vill tacka alla mina jordvänner för det stora arbete som ni har lagt ner på att befria Jorden från mörkret som så länge har lägrat över henne. Det är en stor stund för Vår Kära Jord när hon nu äntrar in i ljuset igen. Glädjen och kärleken riktigt bubblar runt henne nu. I kontakten med er Jord kan ni känna denna glädje. Det är viktigt att ha jordkontakt nu dvs. att grunda sig till det ursprung som är en del av er själva. Använd er av grundande energier för att få balans i er kropp och er själ. Detta kan ske genom rörelser, meditation, mat och vatten som lämpar sig för att ni ska kunna vara närvarande tillsammans med Moder Jord i hennes och eran stora transformation till en ljusare värld än den som ni så länge har vandrat i. Det är kärleken i ert väsen som hjälper er till denna omvandling och det är den som ni ska ge så mycket plats som möjligt. Ta några stunder varje dag för att lyssna in er själva och för att känna kärleksenergin i er kropp. Känn hur det vibrerar av kärlek och harmoni. Känn hur olika känslor kan komma upp av både vemod och glädje. Vemod för sorgen av en länge efterlängtad vän, glädje för att den äntligen är här. Känslan kan bli så stark så du har svårt att härbärgera den någon längre stund. Var snälla och gå tillbaka till den lite då och då så att den blir inkarnerad i dig själv, som den del som du så länge har saknat, men som alltid har funnits där och väntat på dig. Det är kärleken som gör dig hel och som talar om vem du verkligen är bortom all illusion som du har byggt upp runt omkring dig. Alla illusionsmurar ska nu rasa och du ska stå naken kvar som den du verkligen är. I sanning, skönhet och ärbarhet ska du nu gå vidare med huvudet högt och med en rak rygg. Svärdet som du håller i din högra hand står för ärbarhet och mod. Bägaren i din vänstra hand står för medkänsla och kärlek. Inget kan längre hindra dig från att träda in i ljusets tjänst. Det var i ljuset du föddes och det är i ljuset du återvänder. Det är i denna tiden som ni ska söka sanningen i er själva och stå upp för den sanning som bor i ert hjärta. Ni ska vara ärliga och rättrådiga och inte falla för de falska tungor som omger er. Ni ska stå kvar i er sanning och i ert ljus. ”Alla vägar bär till Rom” är det någon som har sagt men nu heter det att Alla vägar bär till ditt hjärta. Ditt hjärta av sanning och kärlek. Alla vägar till Guds boning går genom ditt eget hjärta av ljus och kärlek. Det är genom att stå upp för dig själv som ett ljusets och kärlekens barn som du äntrar in till den nya dimensionen av kärlek och ljus. Stå i sanning, var ärlig, var kärleksfull, alla tre har stor betydelse för hur fort du kan gå fram i den vackra tid som ligger framför dig. Vi är ett med Er och vi följer i era fotsteg nu kära människor på Jorden. En epok är avslutad, en ny har börjat. Ni mina kära vänner på Jorden har en hel del glädje att se fram emot. Stora saker är på ingång i ert liv, var tacksam och gläds över de förändringar som uppstår. Utan förändringar är allt permanent, det är i rörelsen och i förändringarna som stora saker kan ske och förändra er tillvaro på bara några ögonblick. Ur vårt perspektiv att se så går det väldigt fort fram med utvecklingen på Jorden. Det gäller både eran och Jordens utveckling på ett inre och ett yttre plan. Det kan kännas som att det står stilla ibland men en form av stillhet är alltid nödvändig efter en stor expansion. Det behöver vila i sin nya kärna av ljus och sanning innan det kan verka i samma fält.

Med dessa ord lämnar jag Er nu för att begrunda det som sagts.

Med stor kärlek

Jesus

Du gillar kanske också...