Dikt via Per Beronius; Föryngring, ord och inga visor, 10 maj, 2018

Ämne: Föryngring, ord och inga visor.
Meddelande:
Föryngring, i en och densamma kropp
hör den verkliga verkligheten till.
Vad handlar väl detta om, om inte en dåres försvarstal?
Inte alls, av mörkerkrafterna, de som av egoismen är styrda
har människan blivit hjärntvättad, itutad.
Människans livslängd begränsad.
detta påstående, inget annat än lögn och förbannad dikt
och varför det, svaret i sin enkelhet:
Planeten Jorden, Moder Gaia
ett av mörkerkrafterna, sedan många tusenden år
varit ett eftertraktat byte.
Har gjort, vad det förmått
slå blå dunster i människornas ögon
med avsikt, den mänskliga rasen, radera ut
från denna den underskönt vackra planeten Jorden
i den kosmiska rymden.
Men detta, de mörkas försök, är en gång och för alla
till misslyckande dömt, ett rejält magplask
och inget annat.
En, till sin fulla medvetenhet uppvaknad mänsklighet
på hela Jordens hela rund, har försåtet genomskådat
förstått, vad som bakom kulisserna är på gång.
Mörkerkrafternas försåt,
till misslyckande, och inget annan dömt
har absolut inget det minsta, att ljuset sätta emot.
En evighetslång strid
mellan de mörka och de ljusa hattarna
är en gång och för alla, i dessa välsignade dagar förbi.
De mörka hattarna
må stå där de står, med sin långa näsor.
Om än de kan vända sig om, 180 grader
och ansluta sig till ljuset, det som är omöjligt
att släcka ut.
Föryngring
en egenskap, med tankens kraft
som står hela mänskligheten till
och varför det.
Svaret, helt enkelt
vi blir det vi tänker, det enkla det svåra
så det må vara.
Om någon frågar efter din ålder
här ett patenterat svar, ”ett år yngre
än för ett år sedan”.
*  *  *
______________________________________

Du gillar kanske också...