Saul via John Smallman, 6 maj, 2018

Saul

via John Smallman

6 maj, 2018

”Syftet och avsikten för mänskligheten är att utvecklas andligt”

 

Mänskligheten befinner sig på randen till, eller vid brytpunkten – i ett ögonblick av enorm förändring – när man påbörjar en kollektiv avsikt att välja en meningsfull och uppmärksam diskussion för att lösa frågorna på en global skala, i stället för att hålla sig till en flagrant och respektlös retorik som praktiskt taget alltid leder till konflikt, utan att man löser något. Detta är ett extremt viktigt ögonblick i er mänskliga evolution, för ni väljer att medvetet förändra era attityder och beteenden så att frågor kan lösas på ett fredligt sätt samt för att kunna gynna alla, i stället för att fortsätta reagera defensivt eller förhastat när ni känner er hotade. Detta är i sanning ett magnifikt ögonblick, ett som borde och som kommer att firas vida kring, när insikten kommer gällande den enorma storlek i den förändring som sker, i och med att människor av alla hudfärger, raser, politiska system och trosuppfattningar äntligen upptäcker och erkänner att alla verkligen är ett och att tankarna, orden och gärningarna hos varje individ, utan undantag, påverkar samtliga på planeten och sålunda bearbetar den värld som ni alla upplever.

Allting handlar om förändring. Förändringen är konstant och samtidigt oföränderlig. I eoner föreföll det som om inget förändrades, årstiderna kom och gick, människor föddes, växte upp och sedan dog de. Men under den skenbara varaktigheten, pågick evolutionen ständigt – den fysiska, psykologiska, rationella och naturligtvis den andliga. Under de senaste hundra åren har denna evolution accelererat enormt och fortsätter att göra det!

På grund av era nyligen gjorda innovationer har ni förmågan att förorsaka massiv förstörelse för samtliga livsformer och få till stånd oerhörd skada på självaste planeten. Ni har också förmågan att bli medvetna om och helt och hållet förstå att separation är en illusion, att ni i själva verket alla sinsemellan är fullständigt beroende delar av ett vidsträckt ekosystem. I och med denna insikt inser ni att ni nu måste välja att utvecklas kollektivt, för att gynna samtliga och för allas välgång, annars kommer era aggressiva industriella och militära aktiviteter att leda till er självförstörelse, för ifall det sker kommer planeten inte längre att erbjuda de förhållanden som behövs för en mänsklig existens.

Överallt runtomkring er förekommer det tydliga bevis på en enorm pågående ökning i mänsklighetens andliga evolution på en daglig bas. Javisst, ni håller på att vakna upp och det är synnerligen viktigt att ni gör det. Ni får ta emot otroliga mängder av hjälp från oss här i de andliga rikena samt från andra sfärer, vilka ni fortsätter vara omedvetna om. I eoner har mänsklighetens fokus legat på en grundläggande överlevnad och detta har åtföljts av övertygelsen – samt de attityder som följer med denna övertygelse – att endast de starka överlever. Ständiga konflikter följde och naturligtvis så försvagas och dör till och med de starkaste. Äntligen har Insikten gått upp för tillräckligt många av er att det är ytterst nödvändigt att ni NU gör större förändringar i era attityder och beteenden!

Som en följd sker detta och på en mycket vidare skala än vad de flesta av er är medvetna om. Brytpunkten har passerats och mänskligheten upptäcker sig själv på nytt – detta befinner sig i processen av en dynamisk och snabbt ökande andlig evolution. Det är mänsklighetens syfte och avsikt att utvecklas andligt och så har det alltid varit, men vetskapen eller vissheten om detta syfte har länge varit malplacerad eller legat begravd, men nu blir den med glädje och entusiasm återupptäckt.

Över hela planeten samlas grupper för att utveckla nya idéer om hållbarhet; och en ny förståelse gällande fysikens ”lagar” ger insikt om nya sätt att få tillgång till praktiskt taget oändlig energi, så att brytningen och förbränningen av er fysiska omgivning på en permanent basis ska kunna upphöra.

Naturligtvis har det alltid varit möjligt att göra detta, men motivationen att förstå och sedan utveckla tillvägagångssätt för att göra det har strängt saknats.

Många visa unga människor – i själva verket gamla själar – flyttar in på positioner därifrån de kan hjälpa till att på ett harmoniskt sätt och med entusiasm uppmuntra upptäckten av dessa strängt nödvändiga större nya färdigheter. Naturligtvis kommer det att förekomma störningar och rubbningar på vägen framför er, men på grund av att kollektivet har gjort valet att ta ansvar över sina attityder, övertygelser, beteenden och aktiviteter genom att sätta handling bakom orden, i stället för att bara prata och förtvivla sig över att inget kan förändras, så kommer allting att tas omhand på ett klokt och humant sätt. Framför er ligger ett mycket starkt Ljus, den oändliga Kärlekens Ljus inom vilket alla för evigt är inneslutna och ni siktar på det med högsta syfte och kommer inte att låta er själva vilseledas. En lysande och strålande framtid vecklar ut sig runtomkring er, i och med att alltfler av er dagligen lägger er avsikt på att enbart vara kärleksfulla vad som än dyker upp.

Glöm inte att varje dag gå inombords, för att ära er heliga inre helgedom, och att helt och hållet engagera er i den Kärlek som glöder där, oavbrutet för er själva, samt för allting som Gud i Sin oändliga Visdom har skapat, för att ni ska få leva i glädje tillsammans med Honom. Kärlek är er natur och Kärleken är för evigt glädjefylld, så öppna era hjärtan fullständigt och tillåt denna kärlek bemäktiga och vägleda er när ni inför de förändringar som kommer att eliminera konflikt, fattigdom och lidande på er underbara planet.

Med så väldigt mycket Kärlek,

Saul

 

Spiritual evolution is humanity’s purpose and intent.

05/06/2018 by John Smallman

Saul Audio Blog for Sunday May 6th

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...