Dikt via Per Beronius; Från 1800 till 2000-talets termodynamik, 28 april, 2018

Ämne: Från 1800 till 2000-talets termodynamik.
Meddelande:
Kärlek är kärlek, rädsla är rädsla
något väsensskilt, diametralt annorlunda annat
aldrig mötas de båda.
Kärleken, håller allt i Universums oändliga rymd
till en helhetens enhet samman, rädslan separerar.
Människan, den Gudagivna gåvan given
den fria viljan, den fria viljan förutan
stannar all rörelse upp.
Den fria viljans rörelse
en nödvändighet, för livets fortbestånd.
Moder/Fader Gud
skapade människan till sin avbild.
Människan menad, att sig föröka
tomrummet fylla ut.
Så vad blir väl konklusionen
av detta resonemang, upp till alla och envar
som så väljer, denna fråga att besvara
livets mystik och termodynamik.
”och ändå rör hon sig”
några ord från 1800-talet, när människan
den ena efter den andra, till medvetenhet
började vakna upp.
Sedan Törnrosasömnen
en gång och för alla, gjort sitt.
Men ändå, med allt detta sagt
allt har sin mening, vi lär av allt
som oss händer.
Erfarenheten, en nödvändighet
för livets fortbestånd.
Och vi må minnas, om detta vi glömt
”Rom byggdes inte på en dag”
det tog två.
*  *  *
Denna dikt, från den eteriska världen kommen
med avsikt, att av Per Beronius vidarebefordras
till alla och envar, som av denna dikt vill ta del.
_______________________________________
__________________________________________________
Hur ter sig Jorden från en utsiktspost i Kosmos, hur ter sig
människan för väsen som från andra solsystem oss betraktar
vi som en gång, var Universums medelpunkt, en platt Jord
bebodde budbärarna eliminerade, hur mycket har vi förstått den
dag som idag är, av de mänskliga sinnets begränsning, tankar
på pränt, av en rebell, som friheten sig tagit
oemotsagd härjat fritt.
__________________________________________________
Denna dikt hämtad från boken
Strandlinjens Magi
utgiven 2007.
__________________________________________________

You may also like...